Turunduskoolitus mittetöötavatele noortele

BCS Koolitus pakub aktiivsetele ja ettevõtlikkele noortele head võimalust osaleda tasuta e-turunduskoolitusel. Koolitus toimub 17.veebruar – 3.märts Tallinna kesklinnas.

Nelja nädalase koolituse käigus õpitakse tegema veebilehte ja Facebooki kampaanialehte, kujundatakse interaktiivseid bännereid ning trükireklaami, õpitakse tegema veebipõhist küsitlust ning uudiskirja.

Turundusloengute raames tutvustatakse osalejatele turundusterminoloogiat ja põhiliste turundusmehhanismide toimimist organisatsioonis, turundusplaani koostamise põhimõtteid, antakse ülevaade veebiturunduse põhimõtetest, sotsiaalmeedia erinevatest keskkondadest ja e-turunduse vahenditest ning võimalustest. Teeninduse ja müügi loengutes saadakse teadmised ja ülevaade erinevatest müügistrateegiatest ja –viisidest lähtuvalt kliendisuhetest, müügiläbirääkimiste etappidest ja kliendikeskse suhtlemise põhimõtetest.

Toetavate teemadega saavad koolitusel osalejad põhjalikud teadmised ja oskused arvutikasutamisest ning enamlevinud kontori tarkvarast.

Koolitus algab 10-päevase tutvumispraktikaga ning sellele järgneb 20-päevane klassiõpe. Peale klassiõpet on võimalus läbida 20-päevane tööpraktika mõnes ettevõttes, kinnitamaks klassiõppe käigus saadud teadmisi ja juurde saada praktilisi kogemusi.  

Koolitusel ja praktikal viibitud aja eest on projektis osaleja ette nähtud õppestipendium.

Tutvu kandideerimistingimustega ja registreeri ennast siin:http://www.bcs.ee/turundusprojekt/Turunduskoolitus.html

Seotud uudised

Noorteprogramm ENTRUM kutsub Sind noortele mentoriks

24. September 2014

Alanud õppeaastal käivitub Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursi ja arenguprogrammi ENTRUM viies hooaeg. 2010/2011 õppeaastal Ida-Virumaalt alustanud programm on teinud Eestile ringi peale ja naaseb algaval õppeaastal sinna…

Ettevõtlusmentorluse praktikad Taani näitel

7. September 2016

Ettevõtjad, õppejõud ja õpetajad, kes tahavad toetada õpilas-/üliõpilastiimide arengut, kuulata Taani kogemust ettevõtusmentorlusest ja saada häid praktikaid, et kasutada neid õppetöös, on oodatud 29. septembril, kell 9.00 –…

Õppurite äriideede arendusprogramm startis edukalt

27. April 2016

Õppurite jaoks sai ettevõtlusõppe programm hoo sisse eelinkubatsiooni ehk üle-eestilise äriideede arendusprogrammi avalaagritega „Loomehäkk”, „Ideede raju” ja „Ideede öö”. Äriideede arendusprogramm pakub nii kõrg-, kutse- kui ka üldhariduse…