Toimus konverents “Talendid tuleviku teenistuses”

9.-10. jaanuaril toimus Tartus kolmas konverents sarjast "Talendid tuleviku teenistuses". Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool ning ühtlasi tähistati ka Eesti olümpiaadide 60. aastapäeva. 

"Unistused ellu!" võrgustiku asutaja Tiia Randma (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik, kes on hetkel Riigikantselei Strateegiabüroos „Inimeste oskuste ja tööturu vajaduste ühitamise“ rakkerühma koordineerimas), rääkis konverentsil ettevõtlikkusest, ettevõtlusõppest ja tutvustas konverentsil osalejatele "Unistused ellu!" võrgustikku. Ettekande leiab siit »

Konverentsi peateemaks oli koostöö ja (tugi)võrgustikud kui edu võti andekate noorte arengu toetamisel. Ettekannetes käsitleti neid teemasid erinevatest vaatenurkadest. Ettekannetega esinejaid oli nii Eestist kui kaugemalt.

Konverentsi auditoorium oli Eesti haridusüldsus, andekate noortega tegelevad inimesed teadusasutustest ja ülikoolidest, otsustajad kohalike omavalitsuste ja riigi tasandil, lapsevanemad. Arvukalt oli väliskülalisi Balti riikidest ja Põhjamaadest.

Lisainfo konverentsist http://talent2014.weebly.com/


Rahvusvaheline konverents "Talendid tuleviku teenistuses III" algus
Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

Seotud uudised

Rahvusvaheline konverents “Talendid tuleviku teenistuses III”

4. December 2013

Tartu Ülikooli Teaduskool korraldab 9.-10.jaanuaril 2014.a. Tartus kolmanda konverentsi sarjast "Talendid tuleviku teenistuses". Konverentsiga tähistame Eesti olümpiaadide 60. aastapäeva. Konverentsi peateemaks on koostöö ja (tugi)võrgustikud kui edu võti…

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. March 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…