Kutseharidus ja ettevõtted: Ametikooli noorte sponsoreerimine annab väärt tagasiside

Igal aastal omandavad tuhanded noored Eestis ametikoolis kutseoskused – sel hetkel vaatavad ettevõtted noorte spetsialistide poole, et värvata endale parimaid lõpetajaid ning koolitada neid edaspidi just oma organisatsiooni vajadustest lähtuvalt. Ühelt poolt näib, et ettevõtted on noorte silmis vaid tööandjad, ent teisalt mängivad nad väga olulist rolli kogu kutsehariduses. Ettevõtted pakuvad õppuritele praktikabaasi või annavad noortele võimaluse kasutada oma tooteid õpingute käigus. Sel moel on noortel võimalikult mitmekülgne kogemus, mida ametikoolist tööellu kaasa võtta.

Kutsehariduse toetamise juures näevad ettevõtjad ühest küljest õppurite arenguvõimalusi ning teisalt oma kasu – näiteks saades tagasisidet tootele. Eesti kutseharidust toetavad valdkonniti erinevad ettevõtted. Pikaajaline koostöökogemus ametikoolidega on liimide, silikoonide, montaaživahtude ja ehitussegude suurimal tootjal maailmas – Henkel Balti OÜ-l. Ettevõtte tootevalik toetab ennekõike just ehitusviimistluse eriala õppureid, kuna enamik tooteid sobib just ehitusviimistlusmaterjalide kinnitamiseks. Kutsevõistlusi toetab Henkel Balti OÜ näiteks akrüülhermeetikute, liimide ja tapeediliimidega.

Henkel Balti OÜ tehnilise konsultandi Ahto Lauri sõnul on ettevõtte ja kooli koostöö juures väga oluline hea läbisaamine õpetajatega, tagasiside kasutatavate toodete kohta ning usaldus. Heaks näiteks siin on Tallinna Ehituskooli õpetaja Terje Jaksen. „Meil on mitmeid ühiseid projekte olnud, kus toetame oma toodetega nii igapäevast õppetööd kui ka noorte osalemist kutsevõistlustel,“ sõnas Laur, lisades, et kogu sponsorluskogemus on kahesuunaline – see harib vastastikku. „Meie kasu sponsorlusest on see, et saame ise vastukaja toodete sobivuse kohta ja samuti infot rahvusvahelistel võistlustel rakendatavatest töövõtetest ja nõuetest ehk sponsorluskogemus annab meile võimaluse ise oma kliente paremini koolitada,“ tõdes Laur. Siinkohal toob Laur taas olulise aspektina välja osapooltevahelise hea suhtluse ja laia tutvusringkonna: „Kuna tunnen paljusid õpetajaid erinevatest kutsekoolidest, annab see hea võimaluse infot vahetada, uusi tooteid tutvustada ning saada kutseõppurite tagasisidet toote tugevustele ja nõrkustele.“

Ettevõtte seisukohalt ongi äärmiselt oluline kliendi tagasiside ja tootearenduse aspekt, mida kutsehariduse sponsoreerimine võimaldab. Kui otsene klienditagasiside poe ostu-müügikontaktist jääb teinekord väheseks või üldse puudu, siis edukad sponsorlustingimused näevad ette vastastikku hüvede loomist. Laur tõdeb, et neile kui tööandjale ja toote pakkujale on kõige tähtsam, et toode sobiks kasutajale ja et kasutaja sooviks ka edaspidi toodet ehitusviimistlusel kasutada ning oskaks rakendada õigeid töövõtteid. „Õpilaste toetamine nii õppetöös kui võistlustel annab meie tegevusele kohest tagasisidet, mis loob võimaluse kliendikeskseks tootearenduseks,“ avaldas Laur heameelt kutseõppurite objektiivse tagasiside eest: „Võistluste sponsoreerimine on omakorda ka reklaam – kutsevõistlusi toetades saame väärt reklaami oma firmale nii võistlusplatsil, plakatitel kui ka televisioonis.“

Võistluste sponsoreerimine annab hea ülevaate noorte spetsialistide tasemest. Mitmed ettevõtted on kasutanud võimalust ning leidnud just läbi võistluste jälgimise endale väärt töötajad, kuna teavad, et võistlustel kõrgeid kohti saanud noored hindavad reeglina head töökultuuri ning korralikku tulemust. Ka Laur tunnistab, et kutsevõistluste võitjate väljavaated on suured: „Kogu õppeprotsessi vältel saavad nad teadmised, kuidas töid õigesti teha ning võistluspäev distsiplineerib omakorda kõike väga täpselt tegema – kui tahad näha häid tulemusi, siis oluline on osata lugeda juhendit, töö tuleb lõpetada õigeaegselt ning puhta tööpinna taga. See kõik on väga oluline tulevases tööelus.“

„Võistlustel võib näha ka kutsekoolide esindajaid, kel tihti jääb vajaka oskusest mõista võistlustöö nõudeid,“ on Laur erinevate ametikoolide õppetaseme osas kriitiline, kuid pidades ka seda tagasiside kohaks, mis võimaldab kooli õppetegevust veel enam arendada.

Olenevalt ametikoolist tõdeb Laur sageli ka lõpetajate väga erinevat taset. „Paljud ehitusfirmad võtaksid ehitusviimistlejad kindlasti kohe tööle. Minu arvates on ehitusviimistleja eriala üks nõutumaid Eestis, näiteks on väga suur nõudlus just tapeedipaigaldajatele,“ sõnas Laur. Kui ühelt poolt on kutseõppurid nõutud ja kõrgelt motiveeritud väga kvaliteetset tööd tegevad noored spetsialistid, siis teisalt tõdeb Laur, et on ka laisemaid õpilasi, kelle tööd ja tegemised ei tekita kahtlusi mitte vaid kolmandates osapooltes vaid kergitab küsimuse „miks ma seda eriala õpin“ ka noore enda peas. „Mentaliteet „õppida õppimise pärast“ paistab silma juba tööde kvaliteeti vaadates ning tulevane tööandja näeb ja tunnetab läbi ametikooli lõpetaja tööde kohe ära, kas noorel on sära silmis või mitte.“

Henkel Balti OÜ esindaja leiab, et koostöö ja suhtlus nii õpetajate kui ametikooli noortega peab olema pidev. „Oleme tuntud ja tunnustatud ehitusvaldkonna ettevõte ja jätkame kindlasti kutseharidusse panustamist ning sponsoreerime jätkuvalt selliseid kutsemeistrivõistlusi nagu Noor Meister. Seeläbi tekitame noortes suuremat töömotivatsiooni, jagame neile läbi oma praktikute uusi teadmisi tootelaboritest, testidest ja katsetest, mida reeglina koolipingis ei saa.“ Kutseharidusse panustamise eesmärk on jagada teadmisi, oskusi ja vahendeid ning saada vastu kvaliteetset tööjõudu, tagasisidet ja reklaami. Koostöö koostöö vastu.

Artikli vahendas Liina Liiv, SA Innove

18.12.2013 Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Teataja artikkel

Seotud uudised

Tere tulemast, Henkel Balti OÜ!

19. June 2012

Henkel Balti OÜ korraldab 3-10 aastastele lastele suunatud Mr.Pritti kunstikonkurssi, mis on igal aastal erineval teemal ning mille eesmärk on innustada lapsi liimi ja erinevate materjalide abil looma…

„Võti Tulevikku“ toob ettevõtted ja tudengid üksteisele lähemale

30. October 2013

3.-4. märtsil toimub Tallinna Tehnikaülikoolis tudengiorganisatsiooni BEST-Estonia poolt korraldatav kontaktprojekt Võti Tulevikku, mille eesmärgiks on omavahel kokku viia erinevate valdkondade ettevõtted ja tudengid ning luua parimad võimalused omavaheliseks…

Võrgustik osales noorte infomessil Teeviit 2012!

10. December 2012

"Unistused ellu!" messiboksist said nii huvilised noored kui ka nende juhendajad ja õpetajad infot, mida erinevad Eesti ettevõtted ja organisatsioonid noorte ettevõtlikkuse toeks teevad ja kust selle kohta…