Võrgustikus uus algatus VeniVidiVici Õpilasvahetus

VeniVidiVici  korraldab õpilasvahetusi Eestis 7.-12. klasside õpilastele kestvusega 1-2 nädalat.

Õpilasvahetuse eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, uues keskkonnas kohanemine, integreerumine ühiskonda; selle all pööratakse tähelepanu keelekümbluse edendamisele ja venekeelsete õpilaste eesti keele oskuse parandamisele. Õpilaste majutamine toimub kodudes, mis annab suurepärase võimaluse sotsiaalsevõrgustiku suurendamiseks ja uute sidemete loomiseks. Programm tihendab noortevahelist koostööd, tänapäeva internetiühiskonnas luuakse  võimalused leidmaks uusi sõpru nendega ka reaalelus kohtudes.

VeniVidiVici tähendab tõlkes tulin, nägin, võitsin. Õpilasvahetusprogrammi soov on, et iga õpilane saaks pärast vahetusperioodi öelda veni, vidi, vici ehk tulin ja liitusin VeniVidiVici Õpilasvahetusega, nägin uusi inimesi, uut kooli ning keskkonda ja võitsin uusi kogemusi, tutvusi ning ideid.

VeniVidiVici programmis osalemine rikastab õpilaste koolielu ning suurendab nende kogemustepagasit. Noored saavad uusi kogemusi, tuttavaid ja teadmisi Eesti kohta, parandavad suhtlemisoskust, avardavad silmaringi. Lisaks aitab programm teha tulevikuvalikuid ja leida ideid, mida saaks hiljem oma koolis/kodukohas rakendada. Kindlasti suureneb  enesekindlus, iseseisvus, julgus ning tekib võimalus külastada uusi kohti oma kodumaal.

Kuna programmis osalevateks koolideks on nii eesti kui vene õppekeelega koolid, võimaldab õpilasvahetuses osalemine ka keelepraktikat. VeniVidiVici soodustab lõimumist erikeelsete inimeste vahel meie pisikeses riigis. Erinevad tegevused aitavad mõista, et noored Eesti eri paigust polegi nii erinevad.
Tiheneb koostöö eesti- ja venekeelsete koolide kooliperede vahel ning suureneb ühtekuuluvustunne – eesmärgiks on tekitada kõigis arusaam, et ei ole „vene“ ja „eesti“ noori, vaid on „meie“, Eesti, noored.

Vaata lähemalt http://vvvopilasvahetus.eu/ ja siit »

Lisainfo:
Teele Jakobson
+372 53 012 566
teele.jakobson2@gmail.com


 

Seotud uudised

VeniVidiVici Õpilasvahetus ootab osalema!

21. September 2015

VeniVidiVici Õpilasvahetus alustab juba neljandat õppe-aastat! Õpilasvahetus võimaldab minna teistesse Eesti piirkondadesse õppima ja elama. Tahame tõestada, et alati ei olegi vaja välismaale tõtata, et midagi uut ja…

Võrgustikus uus algatus Unity Street Festival

19. February 2014

Unity Street Festival (USF) on noorte liikumine, mis propageerib sallivust eri rahvuste suhtes. Meie moto on, et hinda inimest tema isiksuse, mitte emakeele järgi! Meie liikumise väljundina korraldatame…

Võrgustikus uus algatus 3D Trükikoda

17. February 2014

Õpilaste firma pakub 3D printimise ja 3D skanneerimise teenust. Olemas on 3D printer ning teenus on ka juba töös, kuid vajatakse stardikapitali, et tuua Eestisse ainulaadne 3D skanneerimine.…