Üliõpilaste teadustööde konkurss: peapreemiad muusikaõppekirjanduse ja pärmi rakutsükli pearegulaatorite uurimise eest

18. detsembril autasustati üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi viib läbi sihtasutus Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursi auhinnafond on 61 980 eurot, rahalise preemia või haridus- ja teadusministri tänukirjaga autasustati 86 tööd ning 30 töö juhendajaid.

Tunnustatud töödest üle poole (63%) moodustasid Tartu Ülikooli tudengite teadustööd, kes pälvisid kokku 31 rahalist preemiat. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilased said kokku seitse, Tallinna Ülikooli tudengid viis, Eesti Maaülikooli tudengid kolm ning Eesti Kunstiakadeemia tudengid kaks rahalist preemiat.

Anti välja kaks valdkondade- ja tasemeteülest peapreemiat, väärtusega 3600 eurot:

Tiiu Ernitsa (Tallinna Ülikool) konkursitöö „Muusikaõppekirjandus ja laulmisõpetus saksa õppekeelega koolides Eestis aastatel 1860-1914” puhul paistis silma nii autori julgus ja võimekus asjatundlikult ühendada muusikaloo, kasvatusteaduste, sotsioloogia ja ajalooteaduse vaateid ja meetodeid kõrgel tasemel, kui mitmete töömahukate analüüside olemasolu ning töö praktiline väärtus, mis muuhulgas võiks mõjutada kooliõpikute koostamise aluseid

Mardo Kõivomäe (Tartu Ülikool) konkursitöö „Uurimustöö Saccharomyces cerevisiae tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraadispetsiifilisusest ja multifosforüleerimise mehhanismist” puhul paistavad välja nii autori suurepärased publikatsioonid erialastes tippajakirjades, kui ka töö tulemused rakutsükli reguleerimise osas, mis võiksid tulevikus anda praktilisi resultaate ka uute ravimite väljatöötamisel või biotehnoloogiliste protsesside optimeerimisel. Doktoritöö seisnes pärmi rakutsükli pearegulaatorite, tsükliin-Cdk1 komplekside substraadispetsiifilisuse ja multi-fosforüülimise mehhanismide uurimises. Mardo Kõivomägi pälvis ka juhendaja tänukirja esimese preemia saanud Mihkel Ördi (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö juhendamise eest.

„Konkursist osavõtt on aasta-aastalt suurenenud, tänavu esitati konkursile 473 tööd ning konkurents preemiate saamiseks on väga tihe. Seetõttu on ka tänukiri juba silmapaistev saavutus,“ sõnas teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk Eesti Teadusagentuurist.

Lisainformatsioon:
Reet Rannik
Konkursi koordinaator
Tel 53 472 959
reet.rannik@etag.ee

2013. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused: 2013 Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused

Seotud uudised

Teadusagentuur ootab konkursile õpilaste teadustöid

27. November 2013

Eesti Teadusagentuur koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga kuulutas välja 2014. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2014 ning konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased…

Creatve Business Cup 2015 Eesti konkurss

23. April 2015

Konkurss Creative Business Cup (CBC) Estonia otsib innovaatiliste ja loovate äriideedega ettevõtteid Eestit esindama globaalsel ettevõtluskonkursil, mis toimub 17.-19. novembrini Taanis, Kopenhaagenis. CBC Estonia konkursi eesmärk on leida parim…