Presidendi kultuurirahastu preemiad said jagatud

President Toomas Hendrik Ilves andis 30. oktoobril presidendi kantseleis üle 2013. aasta Vabariigi Presidendi kultuurirahastu hariduspreemia ja reaalteaduste eripreemia. Kultuurirahastu nõukogu nimetas hariduspreemia laureaatideks Tartu ülikooli dotsendi, tudengisatelliidi EstCube-1 projektijuhi Mart Noorma, kauaaegse viiuliõpetaja Tiiu Peäske ja majandusõpetaja Epp Vodja. Presidendi reaalteaduste eripreemia pälvis füüsik Jaan Kalda.

"Iga hea õpetaja peamiseks omaduseks on äratada oma õpilastes uudishimu ning teha teekond uute teadmiste ja oskusteni võimalikult põnevaks. Teil on see korda läinud," ütles president Toomas Hendrik Ilves tänavusi preemiaid üle andes.

"See on tunnustus ka kolleegidele ja tudengitele, kellega üheskoos on haridusprojekti veetud ja Eesti hariduse kõrget taset maailmale tutvustatud," sõnas hariduspreemia pälvinud Mart Noorma, lisades: "see on meie kollektiivne saavutus."

Mart Noorma on Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan, optilise metroloogia dotsent ning Tartu observatooriumi vanemteadur. Ta on Eesti tudengisatelliidi EstCube-1 programmi algataja ning juhendaja. Teda on tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgi (2012), Eesti teaduse populariseerimise auhinna (2012) ja teadusajakirjanduse sõbra auhinnaga „Ökul“ (2012). 2013. aastal lisati internetis läbiviidud rahvahääletuse tulemusel Mart Noorma jalajäljed Tartu teerajajate alleele.

Tiiu Peäske on Tallinna muusikakeskkooli keelpilliosakonna juhataja, kauaaegne viiuliõpetaja ning tuntud interpreetide õpetaja. Lisaks pikaajalisele tööle Tallinna muusikakeskkoolis (alates 1965. aastast) ja sealt võrsunud õpilastele, kes täna kujundavad eesti keelpillikultuuri, tuleb mainida Peäske tulemuslikku tööd Rakvere muusikakoolis.

Epp Vodja on SA Junior Achivement Eesti tegevjuht, 21. Kooli majandus- ja ettevõtlusõpetaja ning õpilasfirmade programmijuht. Teda võib julgelt nimetada süsteemse ettevõtlushariduse alusepanijaks Eesti üldhariduses. Ta on ettevõtlus- ja majandusõppematerjalide koostaja, õpetajate koolitaja, õpilasfirma programmi hing ja eestvedaja, riikliku õppekava majandus- ja ettevõtlusõppe ainekavade üks koostajatest, Euroopa Komisjoni ettevõtlushariduse ekspert, Euroopa ettevõtlusharidust koordineeriva organisatsiooni tegevjuhtide nõukogu liige ning selle esimees aastatel 2011-2013.

Jaan Kalda on füüsik, TTÜ Küberneetika Instituudi vanemteadur, rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide Eesti võistkonna pedagoogiline juht alates 1994. aastast. Alates 2008. aastast on ta Rahvusvaheliste füüsikaolümpiaadide (RFO) Nõuandva Kogu liige ning alates 2011. aastast Maailma füüsikaolümpiaadi (MFO) žürii liige. Õpilaste ettevalmistamiseks on Jaan Kalda avaldanud brošüüri „Formulas for IPhO", mis avaldati lisaks inglise keelele ka eesti, araabia, portugali ja indoneesia keeles ning arvukalt füüsika olümpiaadiülesannete lahendusmeetoditele pühendatud õppematerjale.

Kultuurirahastu nõukogu annab välja kolm hariduspreemiat väärtuses 4800 (Mart Noorma), 3500 (Tiiu Peäske) ja 2900 (Epp Vodja) eurot, mida rahastab Danske Bank ning reaalteaduste eripreemia väärtuses 3l900 (Jaan Kada) eurot, mida rahastab Skype Eesti.


Vasakult Jaan Kalda, Tiiu Peäske, president Toomas Hendrik Ilves, Epp Vodja ja Mart Noorma
Foto: Arno Mikkor / Vabariigi Presidendi Kantselei

Seotud uudised