Toimus sügisseminar „Üheskoos ettevõtlikkust hoides“

Tähistamaks Ettevõtlusõppe Mõttekoja viiendat sünnipäeva toimus 10. oktoobril 2013 koos ettevõtete võrgustikuga  "Unistused ellu!" seminar „Üheskoos ettevõtlikkust hoides“. Arutasime, kuidas ettevõtete potentsiaali meie haridussüsteemis paremini ära kasutada ning kuidas koolid ja ettevõtted saaksid veelgi tõhusamalt koos ühiseid projekte algatada.

Meid tuli tervitama EV haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, kes rõhutas, et ettevõtlikkus on kõigi inimeste loomupärane omadus ja ta tundis muret, kui koolis see lastel aina väheneb ja lõpuks gümnaasiumis see sootuks kaob. Vt ministri etteastest kõlama jäänud mõtteid

Pikaaegne Kaubanduskoja haridusnõunik Tiia Randma rõõmustas selle üle, et meil on täna ühiskonnas aktiivne arutelu ettevõtliku inimese kujundamisest ja otsustajad on aru saanud, et Eesti majandusareng sõltub justnimelt ettevõtlikest inimestest.

Kuidas aga ettevõtlusõpe panna toimima haridustasemete üleselt ja süsteemselt tutvustas Tartu Ülikooli ettevõtluskeskusest Andres Kuusik. Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga on valminud visioon ettevõtlusõppest, mis peaks muutuma loomulikuks osaks haridussüsteemist. Vt esitlusest, kuidas Eesti kool muutub nii õpilastele kui õpetajatele huvitavaks

Seminari arutelupaneeli teemaks oli „Ettevõtete ja koolide koostöö eripärad“.

Juhan Viise, Aru Gupp AS juhataja, andis innustava ülevaate koostööst Kadrina Keskkooliga, kus loodi 7 aastat tagasi spetsiaalne reaal-tehniline õppesuund. Selle aja jooksul on inseneri eelhariduse saanud juba 48 Kadrina noort, kellest  töötab või õpib tänaseks sellel erialal juba 30 noort. Üks neist õpilastest, Kadrina Keskkooli vilistlane, praegune CAD-insener Mart Suurkivi hindas kõige enam programmi praktilist ülesehitust ja saadud kogemusi päris asjade tegemisel nii Eestis kui ka välismaal. Raimo Maasik Kadrina Keskkoolist kinnitas, et koolil on plaanis noorte suurt huvi arvesse võttes luua edaspidi kaks gümnaasiumi paralleelklassi, mis annab igal aastal kuni 40 tehnilise ettevalmistusega gümnaasiumilõpetajat. Vt esitlust Kadrina Keskooli ja Aru Grupi koostööl sündinud reaaltehnilisest õppesuunast ja arvutijoonestamise võistlusest CADrina

Kiviõli 1. Keskkooli direktor Heidi Uustalu rääkis kooli heast koostööst Kiviõli Seiklusturismikeskusega, mis võimaldab kehalise kasvatuse tunde tasuta läbi viia mäesuusanõlvadel. Kooliõpilased on vabatahtlikena abiks keskuses töö- ja ürituste korraldamisel ja tänu kooli osalemisele „Ettevõtliku kooli“ programmis näevad nii kool kui ka ettevõte tulevikus veelgi võimalusi koostööks.

Danske Banki teeninduse ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiine Rebane tutvustas panga finantshariduslikke programme laste ja noorte teadmiste parandamiseks. Kui 5-9 aastastele lastele mõeldud mänguline ja reklaamivaba õppemäng „Rahamaa“ on leidnud endale palju entusiastlikke kasutajaid, siis põhikooli matemaatikatundides kasutamiseks mõeldud õppematerjali „Valitse oma raha“ võimaluste tutvustamine õpetajatele veel jätkub. Danske Bank on teinud programmi kasutamise koolitusi rohkem kui 100 õpetajale ning jätkab panustamist selle nimel, et õppetöö koolis oleks elulähedasem ja meie järeltulev põlvkond oleks oma rahaasjade korraldamisel teadlikum.

Elbe Metsatalu, Majandusõpetajate Seltsi esinaine rõhutas, et kooli ja ettevõtte koostöö aluseks on mõlemapoolne arusaamine, et meil on tegelikult ühised eesmärgid ja sihid.

Vt arutelupaneelis osalejate soovitusi koolide ja ettevõte koostöö paremaks korraldamiseks

Saalis viibinute kirjalikud mõtted ja ettepanekud

 

Täname kõiki osalejaid suurepäraste lugude ja mõtete eest!

Lisainfo:
Merle Tiigisoon
Ettevõtlusõppe projektijuht
6040066
Merle.Tiigisoon@koda.ee
 

Video seminarist:

 

Seminari jäädvustas võrgustiku partner Wildmedia OÜ. Ettevõtte poolt on loodud ka tasuta äri e-õppe videokeskkond Intervjuu.eu, kus edukad juhid, investorid ja koolitajad jagavad videointervjuude vahendusel oma edukogemusi ja parimaid äripraktikaid teistele ettevõtjatele.

Fotod:

Seotud uudised

„Unistused ellu!“ sügisseminar toimub 10. oktoobril

26. August 2013

Ootame kõiki võrgustiku liikmeid sügisseminarile 10. oktoobril kell 14-17 Kaubanduskotta. Anname koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ülevaate ettevõtlusõppe arengutest ja plaanidest Eestis. Otsime üheskoos võimalusi ettevõtjate potentsiaali paremaks kasutamiseks…

Unistused ellu! kevadseminar maikuus

12. March 2013

Võrgustiku järgmine kõigi liikmete kokkusaamine toimub 23. mail. Pange see kuupäev oma märkmikusse kirja! Ürituse eesmärk on vahetada kogemusi ja saada innustust erinevate lastele ja noortele suunatud toetustegevuste…

Uuring ettevõtete ja koolide koostööst

10. December 2014

2014. aasta aprillist novembrini viis "Tagasi kooli" algatus partnerluses "Unistused ellu!" võrgustikuga läbi uuringu ettevõtete koostööst hariduse valdkonnaga. Uuringus osales 30 ettevõtet. Uuriti nende seniseid praktikaid ja kogemusi…