Esseekonkurss inteleektuaalomandi teemal!

Ameerika Suursaatkond Eestis, Junior Achievement Eesti, Eesti Autoriõiguste Kaitse Oganisatsioon ja Pirita Majandusgümnaasium kutsuvad õpetajaid ja õpilasi rohkem teada saama intellektuaalsest omandist ja selle kaitsest. Kuulutame välja esseekonkursi majandust ja ettevõtlust õppivatele noortele ning töötoa majandus- ja ettevõtlusõpetajatele ning  -õpilastele intellektuaalse omandi ja selle kaitse teemadel.

Esseekonkursi teemaks on „Oma loomingu kaitsmise väljakutsed internetiajastul“.

Kutsume esseekonkursist osa võtma kõiki majandust ja ettevõtlust õppivaid õpilasi gümnaasiumiastmes või kutsekoolis, eriti ootame osa võtma õpilasfirmade liikmeid!

Essee kirjutamise eesmärgiks on panna noori mõtlema intellektuaalse omandi ja nende endi poolt loodud intellektuaalsete väärtuse üle. Essee pikkuseks on maksimaalselt kaks lehekülge (üks A4). Essee kirjutamine on eelduseks töötoas osalemiseks.

Essee kirjutamiseks aitavad ainest leida järgmised videod. Soovitame neid kindlasti enne kirjutamist vaadata!
I osa –  http://www.youtube.com/watch?v=btYxSVfd9tQ
II osa –  http://www.youtube.com/watch?v=nSyKku80LCA

Palume esseed saata elektroonselt meiliaadressile erik@eako.ee. Konkursitöid ootame 13. detsembriks 2013. Auhinnad on väärilised!

Parimad esseekirjutajad ning nende juhendajad kutsume osa võtma kahepäevasest töötoast majandusõpetajatele ja –õpilastele, mis toimub Tallinnas Pirita Majandusgümnaasiumis 7.-8. märtsil 2014. Seal tunnustatakse ka parimaid esseekirjutajaid ja nende juhendajaid.

Töötoa esimesel päeval toimub hulgaliselt põnevaid loenguid erinevatelt majanduse ja intellektuaalse omandi ekspertidelt, edukate õpilasfirmade esindajatelt ja teistelt praktikutelt. Töötoa eesmärgiks on pakkuda nii teoreetilist kui praktilist tausta intellektuaalse omandi ja selle kaitse teemadel, jagada praktilisi kogemusi õpilasfirmadelt, kes on juba intellektuaalse omandi kaitsmisega seotud probleemidega kokku puutunud. Töötoa teisel päeval toimub aktiivne arutelu enda ja teiste õiguste kaitse üle ning praktilise ülesandena koostavad osalejad lahendusi oma loomingu kaitseks. Parimate ideedega osalejad saavad tunnustatud. Kogu ürituse käik leiab kajastamist sotsiaalmeedias. Osalejatele väljastpoolt Tallinna pakutakse ööbimisvõimalust.
Töötoa kava ja kutse anname välja jaanuaris.

Küsimuste korral pöörduge palun Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni esindaja Erik Mandre poole meiliaadressil erik@eako.ee.

Ootame rohket osavõttu esseekonkursist!

Seotud uudised

Noorte leiutajate riiklikule konkursile oodatakse osalejaid

7. October 2016

Juba üheksandat aastat toimuvale noorte leiutajate riiklikule konkursile oodatakse osalema kõiki õpilasi alates eelkoolist kuni 12. klassi lõpuni! Preemiaid ja auhindu jagub nii õpilastele kui ka juhendajatele! Konkreetset…