Tere tulemast, Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus!

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus toetab noorte õppekäike, ettevõtete külastusi, mini- ja õpilasfirmade tegevust, tunnustab parimaid, korraldab projekti "Ettevõtlikuks nooreks" tegevusi (ettevõtlusmäng, äriideede konkurss, intervjuu ettevõtte juhiga jms) ning koolitab ja nõustab noori erinevatel teemadel.

Vaata lähemalt partneri profiili

Seotud uudised

Tere tulemast, Noorsootöö Selts MTÜ!

25. February 2014

Jõhvi noorteka ehk Noorsootöö Seltsi eesmärk on aidata noori nende ideede elluviimisel. Noortekas inspireeritakse noori muutma oma kodukohas noorte elu paremaks ja põnevamaks. Samuti ollakse valmis noori nõustama…

Tere tulemast, Voka Avatud Noortekeskus!

7. January 2014

Voka Avatud Noortekeskus aitab noortel jõuda arusaamani, et unistuste täitumiseks tuleb nende poole püüelda. Noortekeskus laseb noortel katsetada (projektid, noortelt-noortele sündmuste, teabepäevade, seminaride korraldamine), proovida (individuaalsed ametikohtade külastamised,…

Tere tulemast, Junior Acievement Eesti!

8. April 2013

JA Eesti vahendab ning töötab välja programme majanduse ja ettevõtluse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumitasemeni, koostab majandusõpikuid ja muid õppematerjale, koolitab majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning innustab õpilasi programmides osalema erinevate…