NutiLaborid võitsid ÜLDHARIDUSE SÕBRA AUHINNA 2013

5.oktoobril 2013 anti Asta Õpetaja auhinnagalal Vaata Maailma SA projektile NutiLabor üle Üldhariduse Sõbra Auhind 2013. Kõik laureaadid said pärjatud Joosepiga, mis on Eesti hariduselu oma Oskar.

Kristi ja Joosep_IGP4139

Vaata Maailma juhataja Kristi Kivilo sõnul tuli tunnustus üllatusena. „ Meie NutiLaborite projekt sai alguse eelmisel õppeaastal, kui koostöös projekti algatajatega EMT, Elion ja Microsoftiga seadsime eesmärgiks aidata kaasa IT-alasele haridusele ja teadmiste kasvule Eestis.“ IKT huviringides ehk NutiLaborites kasvatatakse lastes tehnoloogiahuvi läbi robootika, arvuti- ja tehnika ehituse, programmeerimise ja mobiilsete rakenduste loomise.
„Sellise suurima haridusalase tunnustuseni, mida üks huvitegevust toetav projekt võib saada, saime jõuda vaid tänu meie NutiLaborite juhendajatele ning õpetajatele, kes hingega oma tööd teevad ja laste silmad särama panevad. Oleme neile südamest tänulikud ning loodame alanud õppeaastal koostööd veelgi tõhustada„ lisas Kivilo.

Projekti toetajate seisukohalt luuakse NutiLaboritega eeldused reaalainete ja tehnoloogiahuvi püsimisele laste ja noorte seas. Neist noortest kasvavad Eesti IKT-sektori hinnatud töötajad ja Eesti infoühiskonna edendajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka sõnul näitab Nutilaborite kogemus, et robootika, programmeerimine ja tehnoloogiaõpetus on saanud omale kindla koha huviharidusmaastikul ning õpilaste huvi nende vastu aina kasvab. Selline tegevus aitab kaasa kogu Eesti infoühiskonna arengule.

Vaata Maailma tänab kõiki, kes on aidanud kaasa NutiLaborite jätkuvale tegevusele.

Kristi Kivilo
Vaata Maailma SA juhataja

Allikas: Vaata Maailma pressiteade

Seotud uudised

ENTRUMi võitsid ökonätsu leiutanud koolinoored

9. May 2014

Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tunnustas 7. mail Tallinnas toimunud Eesti Energia noorteprogrammi ENTRUM auhinnagalal Eesti kõige ettevõtlikumaid koolinoori. Peavõit läks Koerust pärit kuuest noorest koosnevale meeskonnale,…

Noorte ettevõtluskonkurss “Nutikad noored 2013”

3. April 2013

Läänemere Linnade Liidu (UBC) hariduskomisjon ja Kärdla linnavalitsus kutsuvad osalema noorte ettevõtlusprojektis „Nutikad noored 2013“. Projekti eesmärgiks on initsieerida noorte ettevõtlust, ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Ootame ettevõtlusprojektis osalema noori,…