Õigusvaldkonna tippspetsialistid annavad koolides ühiskonnaõpetuse tunde

Tänase 1. oktoobri, õigusemõistmise päeva raames annavad mitmetes Eesti koolides ühiskonnaõpetuse tunde  justiitsminister, kohtute esimehed, kohtunikud ning teised õigusemõistmisega seotud inimesed.

Tallinna Saksa Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tundi andev justiitsminister Hanno Pevkur ütles ettevõtmist kommenteerides, et kuigi vahetult puutuvad õigusemõistmisega kokku vähesed, on siiski hea, kui igal inimesel on olemas esmased teadmised kohtupidamisest ning sellest, kuidas ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. “On äärmiselt positiivne, et kohtupidamisega seotud inimesed leiavad aega õpilastele oma tööst rääkimas käia ning, et „Tagasi kooli“ algatus külalisõpetamist julgustab. Selline ettevõtmine on igati tervitatav ning loodan, et õigusemõistjad annavad selle tegevusega eeskuju ka teiste valdkondade inimestele,“ lausus Pevkur.

Reedel Tallinna 21. Koolis gümnasistidele õigusest, õiglusest ja avalikkuse suhtumisest õigusemõistmisse kõnelenud Harju maakohtu esimehe Helve Särgava sõnul sai eelpoolnimetatud teemade üle arutledes talle selgeks, et avalikkuse arvates vahel kentsakad kohtulahendid (see oli gümnasistide sõnastuses) tekivad seetõttu, et avalikkus ei tea sageli millest lähtutakse õigusemõistmisel. „Siit järeldus, et peaksime ise läbi meedia nö avalikkust harima, s.t selgitama õigusemõistmise põhialuseid, -printsiipe. Kindlasti ei ole objektiivne anda õigusemõistmisele hinnangut läbi emotsioonide, vaid hinnangu andmiseks on vaja teada kogu antud asjaga seonduvat,“ lausus Särgava.

“Õigusvaldkonna tippspetsialistide kooli tulek aitab kaasa teadlikumate kodanike kujunemisele,” ütles “Tagasi kooli” eestvedaja Triin Noorkõiv. “Õpilased saavad uusi teadmisi ühiskonna toimimisest ning kuulevad külalisõpetajatelt lugusid, mis on isiklikud, vahetud ja võimaldavad seostada koolis õpitavat otsesemalt eluga väljaspool kooli. Milline on iga tunni mõju, seda näitab juba tulevik.”

“Tagasi kooli” algatusega on oodatud liituma huvilised õpetajad ja külalisõpetajad kõigist aine- ja eluvaldkondadest. “Tagasi kooli” infosüsteemi kaudu saavad osapooled kooliaastaringselt leida sobivaid koostööpartnereid ning leppida kokku külalistunde, mis võivad toimuda nii koolitunni, ekskursiooni või mistahes muu põneva ürituse või projekti vormis. Algatuse eesmärk on aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna koostöö suurenemisele.

„Tagasi kooli“ uue infosüsteemi arendamisprojekti rahastasid regionaalministri valitsemisala, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Swedbank, „Tagasi kooli“ algatuse strateegiline partner.

Lisainfo:

Priit Talv
Õigusemõistmise päeva projektijuht
516 8044
priit.talv@mail.ee

Triin Noorkõiv
“Tagasi kooli” eestvedaja
520 6603
triin@tagasikooli.ee

Allikas www.tagasikooli.ee

Seotud uudised

Sellel nädalal toimub „Tagasi kooli” fookusnädal

17. February 2014

Kätte on jõudnud parim aeg registreerida end külalisõpetajaks kodanikualgatuse „Tagasi kooli” infosüsteemis, sest sellel nädalal, 17.-21. veebruaril toimub „Tagasi kooli“ üle-eestiline fookusnädal. Sellel nädalal oodatakse külalisõpetajaid koolidesse üle…