Kadrina Keskkooli ettevõtlikkuse väljund CADrina

Kadrina Keskkoolis käivitati koostöös Aru Grupp AS-ga 2005. aastal valikaine „Ärijuhtimise ja tehnoloogia alused”, mis tänaseks on välja arendatud reaal-tehniliseks õppesuunaks.

Selle õppesuuna raames saavad gümnaasiumi õpilased põhjaliku ettevalmistuse programmjoonestamises AutoCad (lisaks ka teistest arvutijoonestamise programmidest), samuti baasteadmised erinevatest inseneri– ja ettevõtlusvaldkonda puudutavatest distsipliinidest–tehniline joonestamine, erialane inglise keel, turundus ja müügitöö, logistika, organisatsiooni juhtimine ja kultuur, loogika ning ehituslik projekteerimine.

Ennekõike on see suund mõeldud õpilastele, kes näevad oma tulevikku mõne erialaga, mis nõuab insenertehnilise teadmisi, aga seda valivad ka õpilased, kes tahavad saada alusteadmisi ka turundusest ja majandusest.

See koostöö on kasvanud välja tänu vilistlastest ettevõtjatele. Kui alguses oli selleks ettevõtteks AruGrupp AS, siis nüüd on sellesse koostöösse kaasatud pea kõik kohalikud ettevõtted ning lisaks oleme laiendanud seda koostööd ka nende firmade välispartneritega. Näiteks  möödunud suvel käisid poisid JeldWeni Läti harus praktikal.

Lisaks ettevõtjate missiooni tundele ja tänutundele oma kooli ees, paneb neid koostööd tegema ka lootus saada omale edaspidi kvalifitseeritud tööjõudu, sest inseneri oskustega inimesi tuleb aina vähem.

Kohalikud ettevõtjad on koolis ka õpetajateks, täpsemalt küll tunniandjateks. Tegemist on nii-öelda „oma inimestega“, oma kooli vilistlased, kes tulevad ja tahavad anda edasi oma teadmisi ja anda oma koolile tagasi midagi, mis nad omal aja siit said. Kuna reaal-tehnilise õppesuuna eesmärk on teooria siduda võimalikult suures mahus ka praktikaga, on just „oma inimeste“ praktilised kogemused ettevõtete juhtidena just see, mida vajame.

Noored, kes on saanud kolme õppeaasta jooksul küllaltki põhjalikud teadmised insener-tehnilistes distsipliinides, on konkurentsis kõrgkoolidesse õppimaasumisel kindlasti eelisolukorras. Kuna Kadrina Keskkoolil on alates 2008. aastast koostööleping Tallinna Tehnikaülikooliga, siis saavad meie õpilased boonuspunkte sinna õppimaasumisel. Lisaks on lõpetanutel paremad võimalused sõlmida kokkulepped  meie valla ja Lääne-Virumaa ettevõtetega, asudes kõrgkoolides õppima stipendiaatidena. Arvutijoonestamises saavutavad meie lõpetajad taseme, mis vastab kõrgkooli II kursuse tasemele.

Õppesuuna taseme tõstmiseks otsustati kutsuda võistlema teisi õppivaid noori. Mõtte arenedes sai algne idee laiema kandepinna ja esimene arvutijoonestamise võistlus CADrina peeti edukalt 2010. aastal. Nüüdseks on üritus toimunud kolmel aastal ja osavõtvate meeskondade hulgas on lisaks Kadrina Keskkoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile ja Tallinna Tehnikakõrgkoolile ka soomlased Salpause Koolituskeskusest. 

Igal aastal on võistlusel ka oma patroon, esimesel aastal Marko Pomerants, teisel Tõnis Lukas ja kolmandal Ene Ergma.

Selle aasta võistlusel, mille lõppvoor toimub 29. novembril, on patrooniks Eesti kosmoseprogrammi eestvedaja Mart Noorma.

Lisainfo:
Raimo Maasik
Kadrina Keskkool
+372 322 5677
raimo@kadrina.edu.ee


Pildil Rasmus võistlusülesannet lahendamas, ekraanilt paistab tegevus ka pealtvaatajatele

Seotud uudised

Programmjoonestamise võistlus CADrina

29. October 2013

Sel aastal korraldatakse juba neljandat korda Kadrina Keskkoolis arvutijoonestamise võistlust CADrina. CADrina 2013 teema on jalgratta projekteerimine. Võistluse lõppvoor toimub 29. novembril ja patroon on Eesti kosmoseprogrammi eestvedaja…

Tere tulemast, Aru Grupp AS!

1. October 2012

Riikide ja rahvaste arenguvõimalused on seotud ühiskonnale vajaliku ressursi olemasoluga. Erinevatel arengufoorumitel on palju räägitud Eesti võimalustest püsida ja edeneda. Enamik arutlejaid on ühel meelel, et meie võimalus…

CADrinal projekteeriti jalgrattaid

4. December 2013

CADrina on Kadrina keskkooli kindel kaubamärk. CADrinal võtavad võistkonnad mõõtu projekteerimistarkvara AutoCAD kasutamises. Lõppenud nädalal võõrustati projekteerimishuvilisi neljandat korda. Projekteerida tuli jalgratas. Kadrina keskkoolis on tugev reaal-tehniline õppesuund,…