Uus partner võrgustikus – KAE Kool

Olen Robert Peetsalu, algatasin MTÜ KAE Kooli 2 aastat tagasi. KAE Kool on lühidalt öeldes eestikeelne versioon Khan Academy-st. Täpsemalt on see tasuta e-õppe keskkond aadressil kae.edu.ee, kus on hetkel 118 õppevideot ja 100 interaktiivset harjutust põhikooli matemaatika teemadel. KAE Kooli interaktiivsus ja uudsus väljendub selles, et harjutused annavad lahendajale tagasisidet, mõõdavad õppija oskust, pakuvad vihjeid ning soovitavad lahendamiseks järgmisi harjutusi. Nii õppija kui ka tema määratud õpetajad ja lapsevanemad saavad jälgida õppija arengut väga andmerikkal ja ülevaatlikul moel. Lisaks põhikooli matemaatikale leiab sealt viiteid üle 640 Khan Academy õppevideole, mida saab vaadata eestikeelsete subtiitritega. Teemadeks on kooli keemia, füüsika, matemaatika ja bioloogia.

KAE Kooli nägemus on, et igaüks peab saama õppida seda, mida ise tahab siis, kui tahab, omas tempos, tõhusalt ja tasuta. Internetis on väga palju õppimise võimalusi Inglise keeles. Meil on ees palju tööd, kui tahame pakkuda sarnaseid võimalusi eesti keeles. KAE Kool ei ole mõeldud ainult matemaatika jaoks. See on potentsiaalne kodu kõigi kooliainete ja kooliväliste ainete kaasaegsetele e-õppe materjalidele, ning miks mitte ka kõrg- ja kutsehariduse ainetele ning erinevatele koolitusteemadele.

KAE Kool leiab kasutust ühelt poolt iseõppijate seas, teisalt aga saavad seda kasutada õpetajad n.ö. tunni ümberpööramiseks. Kui tavaliselt kulub tunni aeg õpetaja kuulamisele, mahakirjutamisele ja vihikus ülesannete lahendamisele, siis KAE Kooliga saab anda need ülesanded kodutööks – Vaadata kodus videosid ja läbida harjutusi. See küll arendab vähem kirjutamisoskust ja mälu, kuid võimaldab omandada teadmisi ja oskuseid omas tempos ja niikaua, kuni selgeks saab, mitte seni kuni tunni kell heliseb. See võimaldab ka õpetajal pühendada märksa enam väärtuslikku tunni aega personaalsele tegelemisele õpilastega, differentseerivale õpetamisele ja aktiivõppe võtete kasutamisele. Näiteks võib tunnis mängida börsituru simulatsiooni või sõnademängu ja seeläbi panna õpilasi võimalikult palju kasutama oma loovust ja sotsiaalseid oskuseid.

Suur kasu peitub ka selles, et õpetaja ei pea enam raiskama tunni aega ega enda aega kontrolltööde peale. Selle asemel vaatab ta KAE Koolis ülevaadet oma õpilaste sooritustest ja saab tunnis kohe tegeleda nendega, kes mingi ülesandega hädas on.

Selline õpetamise mudel on USA koolides ennast tõestanud Khan Academy näitel. Esimene sellistest koolidest, Palo Alto piirkonnakool kasutas ainult Khan Academy’t matemaatika õpetamisel ühe õppeaasta vältel kahe viienda ja kahe seitsmenda klassiga. Tulemusena selgus kaks olulist aspekti – Esiteks hakkas õpilastele matemaatika meeldima, õppetulemused läksid paremaks, paljud õpilased jõudsid programmist ette. Teiseks, need õpilased, kes pühendasid mingile teemale rohkem aega ja tundusid alguses mahajääjatena, kihutasid teistes teemades kõigist ette, kui olid selle teema endale põhjalikult selgeks teinud. See paneb kahtlema kõiksugustes hinnangutes, mida lastele antakse, nagu „aeglane õppija“ või „rumal laps“ ja näitab veel kord, kui kahjulik on minna teemadega edasi ja ehitada uusi teadmisi alusele, mida õpetaja ise hindab tasemele “2“, “3“ või “4“.

Kas KAE Kool suudab pakkuda eestikeelsele õppijaskonnale seda, mida Khan Academy pakub inglisekeelsele? Arvan, et see on aja küsimus. Õppevideote loomisega saab tänapäeval hakkama tehniliselt igaüks. Vajalik on vaid tavaline arvuti ja mikrofon. Arvutiekraanil toimuv salvestub ja on mõne klikiga juba Youtube'is üleval. Seda protseduuri kirjeldan ise 6-minutilises Youtube’i videos.

Teine küsimus on, kas inimesed julgevad oma õpetusi avalikult ja tasuta internetis jagada? Vähe on neid, kes arvavad, et nende õpetus on piisavalt hea, et kogu Eesti selle järgi õpiks ja see õpetus peabki olema tasemel, et õpetajad seda koduseks tööks vaadata julgeks anda. KAE Kooli videote autoreid on vähe ja nende leidmine on just nagu romaanikirjutajate tööle palkamine – keeruline ja aeganõudev.

Me ei küsi õppijatelt tasu KAE Kooli kasutamise eest, sest see on veel üks liigne tõke õppija ligipääsul haridusele. Seda enam, et kasu tema õppimisest saab kogu ühiskond, mitte ainult õppija. Siit ka meie ärimudel – Pakume KAE Kooli kõigile tasuta ja vastutasuks küsime toetust riigilt ja annetajatelt, kes näevad KAE Kooli väärtust ja hindavad meie tulemusi.

 

Seotud uudised

KAE Kool loob uuenduslikke videosarju

9. September 2013

KAE Kool loob uuenduslikke videosarju, mis käivad käsikäes veebipõhiste töölehtedega, millel õppija saab kohe õpitut järgi proovida. Näiteks nii saab õppida programmeerimise aluseid või avastada üllatuslikke seoseid geomeetriast." Tänaseks…

Tere tulemast, KAE Kool MTÜ!

10. May 2013

KAE Kool panustab koolitunni elavnemisse, võttes passiivsed õppevormid enda peale – loengu kuulamise asemel saab õpilane vaadata videosid ja ülesandeid ning neid ka lahendada kodus, jättes rohkem aega…