“Unistused ellu!” kevadseminar tõi kokku ettevõtjad, õpilased ja õpetajad

„Unistused ellu!“ ettevõtete koostöövõrgustiku kevadseminaril 23. mail Kaubanduskojas arutasid parema koostöö teemal nii õpetajad, õpilased kui ka ettevõtjad. Ühise laua taga vahetati mõtteid, kuidas paremini organiseerida külalisõpetajatega koolitunde, õppekäike, praktikat, õppematerjalide loomist ja teisi ettevõtete ja koolide koostöökohti, mis aitavad õppetööd muuta elulähedasemaks.

Seminari avasõnades rõõmustas Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts, et kohale on tulnud nii palju koolide ja ettevõtete esindajaid, kelle kõigi ühine soov on midagi ise ära teha, et järeltulev põlvkond oleks julgem ja ettevõtlikum oma ideede teostamisel.

Seminaril esinesid riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja Arengufondi juht Tõnis Arro. Kaja Kallas rõhutas oma esinemises seda, et praegune haridussüsteem ei anna hetkel piisavat teadmistebaasi alustamaks ettevõtlusega ning seetõttu on haridusse vaja kaasta praktikute kogemusi. Samuti leidis Kaja Kallas, et kooliharidus peaks vähendama noorte hirmu ebaõnnestumise ees. Tõnis Arro tõdes, et kahjuks suunavad ühiskondlikud hoiakud noori pigem palgatöö poole hoolimata sellest, et majanduse aluseks on väike- ja uued ettevõtted. Selle kinnituseks juhtis ta tähelepanu ka Global Entrepreneurship Monitor Eesti uuringu tulemustele, mis näitavad, et ettevõtluspotentsiaali on Eestis palju, kuid ettevõtete ellujäämismäär ning ambitsioonikus on kahjuks väikesed.

Ettekannetele järgnes „Unistused ellu!“ võrgustiku partnerite JA Eesti ning Swedbanki auhindade üleandmine Aasta Ettevõtlusõpetajale ja JA Eesti Aasta Mentorile. Auhinnad andis üle Swedbanki kliendisuhete divisjoni juht Tauno Vanaselja. Aasta Ettevõtlusõpetaja tiitliga pärjati Karmo Kurvits Tartu Kunstigümnaasiumist, nominetideks nimetati Elbe Metsatalu Paide Gümnaasiumist ja Jelena Vassiljeva Narva Soldino Gümnaasiumist. JA Eesti aasta mentori auhind anti üle esimest korda ning selle sai restorani Must Lammas juhataja Hendrik Hindov, nominentideks nimetati VKG personaliosakonna juhataja Tea Allikmäe ja Läänemaa Arenduskeskuse juhataja Andres Huul.

Seminari teises, töises pooles sai iga kohalviibija osaleda temale kõige enam huvipakkuvamas töötoas, kus vahetati kogemusi ning pandi koos kirja ideed ja soovitused teistele ettevõtetele. Töötubade teemad olid koolitundide elulähedasemaks muutmine, õppekäigud ettevõtetes, praktika ettevõtetes, õppematerjalid koolidele, konkursside korraldamine lastele ja noortele ning koolituste korraldamine koolides. Töötubasid juhtisid „Unistused ellu!“ võrgustiku partnerite esindajad Maris Ojamuru Swedbank’ist, Rainer Pesti RagnSellsist, Andero Kaha Silberautost, Kristiine Rebane Danske Bank’ist, Kaja Kilk Eesti Energiast ja Aleksei Razin Game Club’ist.

Töötubades osalejad leidsid üksmeelselt, et õppetööd koolides saab ja on väga vajalik ettevõtete abiga elulähedasemaks muuta. Arutelude kokkuvõtetest jäi kõlama mõte, et nii koolid kui ka ettevõtted peaksid koostöötegevused rohkem lahti mõtestama, et leida üles kasu enda jaoks. Kui on olemas kasu (mis järelkasvu küsimustes on küll tavaliselt väga pikaajaline), siis ei teki ka näiteks selliseid küsimusi, et ettevõtte töötajal ei ole aega praktikandi probleemidega tegeleda või õpetaja näeb ettevõtete poolt pakutavas endale vaid lisatööd. Kõikide töötubade arutelude kokkuvõtted on üleval „Unistused ellu!“ kodulehel www.unistusedellu.ee

Täname kõiki seminaril osalenud ettevõtete, koolide ja partnerite esindajaid!

Seotud uudised

„Unistused ellu!“ sügisseminar toimub 10. oktoobril

26. August 2013

Ootame kõiki võrgustiku liikmeid sügisseminarile 10. oktoobril kell 14-17 Kaubanduskotta. Anname koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ülevaate ettevõtlusõppe arengutest ja plaanidest Eestis. Otsime üheskoos võimalusi ettevõtjate potentsiaali paremaks kasutamiseks…

Unistused ellu! kevadseminar maikuus

12. March 2013

Võrgustiku järgmine kõigi liikmete kokkusaamine toimub 23. mail. Pange see kuupäev oma märkmikusse kirja! Ürituse eesmärk on vahetada kogemusi ja saada innustust erinevate lastele ja noortele suunatud toetustegevuste…