Toimus Ettevõtlusõppe Mõttekoda

19. aprillil kogunes Kaubanduskojas Ettevõtlusõppe Mõttekoda, et vahetada infot, mis ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe maastikul uudist ja millised on edasised arenguvajadused, et Eesti haridussüsteemis oleks loodud head võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Ettevõtlusõppe Mõttekotta on Kaubanduskoja eestvedamisel alates 2008. aastast koondunud lai ring ettevõtlusõppe alal tegutsejaid, ülikoolidest/ministeeriumitest kuni ettevõtlike noorte organisatsioonideni. Saame kokku 2 x aastas ja vahetame infot, samuti arutame hetke kitsaskohti ja arenguvõimalusi.

Mõttekoja tegevuse eesmärk on, et Eestis mõistetakse ettevõtliku hoiaku kujundamise olulisust nii riigi, regiooni kui ka indiviidi tasandil ning haridussüsteemis on loodud sidustatud ja struktureeritud võimalused ettevõtliku hoiaku kujundamiseks ning ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Koosolekul andsid ülevaate ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“ elluviimist toetavatest ja seonduvatest tegevustest 2012/2013 õppeaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaubanduskoja, Tallinna Ülikooli, Ettevõtluskõrgkool Mainori, Tiigirihüppe SA ja teiste Mõttekoja osapoolte esindajad.

Muuhulgas arutasime ka seda, kuidas õnnestusime 2007-2013 programmeerimisperioodil ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arengutes ja tõime välja edasised arenguvajadused. Saime sisendit, mis on abiks HTM-le ja MKM-le 2014+ meetmete kavandamisel.

 

Loe lähemalt ühisarutelu kohta:
Arutelu memo
Ettevõtlusõppe mõttekoja osapoolte tegevused 2010/2011, 2011/2012 ja 2012/2013 õppeaastal

Seotud uudised

“Unistused ellu!” võrgustiku ja Ettevõtlusõppe Mõttekoja ühisseminar

20. September 2013

Ootame võrgustiku liikmeid 10. oktoobril kell 14.00-17.00 Kaubanduskotta (Toom-Kooli 17, Tallinn) toimuvale ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ ja Ettevõtlusõppe Mõttekoja ühisseminarile: „ÜHESKOOS ETTEVÕTLIKKUST HOIDES“ Kuidas saab ettevõtja kooliga päriselt koostööd…

Toimus sügisseminar „Üheskoos ettevõtlikkust hoides“

25. October 2013

Tähistamaks Ettevõtlusõppe Mõttekoja viiendat sünnipäeva toimus 10. oktoobril 2013 koos ettevõtete võrgustikuga  "Unistused ellu!" seminar „Üheskoos ettevõtlikkust hoides“. Arutasime, kuidas ettevõtete potentsiaali meie haridussüsteemis paremini ära kasutada ning kuidas…