Põltsamaa Ühisgümnaasiumi keemia õpitoad Põltsamaa Felixis

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis tegutseb 8.-12. klasside keemiahuviliste õpilaste õpituba, mille kutsusid ellu kooli õpetajad. Kui tavaliselt korraldatakse keemia õpitubasid kooli laboris, siis paar korda aastas tegutsetakse Põltsamaa Felixi toidulaboris.

Keemiaõpetajate ettepanek tulla koolilastega ettevõtte toidulaborisse praktilisi töid tegema, leidis Põltsamaa Felixi poolt sooja vastuvõtu. Ühisgümnaasiumil ja Felixil olid välja kujunenud  head suhted ja seetõttu oldi koostööks mõlemapoolselt valmis.

Varem on õppureid Felixis küll palju ekskursioonidel käinud, kuid  alates 2012. a. algusest on nad saanud tegutseda ka toidulaboris. Seni käsitletud teemad on olnud ensüümid, käärimine, pH, emulsioonid ja destillatsioon.

Ettevõttest pakuti välja, et õpitoa tegevus võiks olla seotud nende endi toodetega. Kui õpilased õpivad keemia tundides põhiliselt ainult teooriat, siis ettevõttes nad näevad, kuidas neid teadmisi praktikas kasutada saab. Õpilased saavad teadmisi selle kohta, kuidas ettevõtte labor tavapäraselt toimib ja kuidas seal uusi tooteid välja töötatakse.

Esmalt tuleb valmis saada uue toote retsept, seejärel tehnoloogiline skeem ja labori analüüsid. Toode peab olema vastavuses nii seadusandlusega kui ka ettevõtte tootmisvõimalustega. Lõpuks peab laboris välja töötatud toode jõudma tootmisliinidele ning seejärel tuleb tootele teostada ka järelkontrolli. Felixis on välja töötatud tooteid, mis on tootmisliinidele jõudnud kahe kuuga, kuid tavaliselt kulub selleks aasta kuni poolteist. 

Õpilastele meeldib praktiline katsetamine väga. Näiteks proovitakse, kuidas ensüümide abil pressitava mahla kogust suurendada saab. Kahte mõõtetopsi kaalutakse võrdne kogus pressitud õunamassi. Ühte topsi lisatakse ensüümi ja teise sama palju vett. Seejärel jäetakse topsid umbes 15 minutiks seisma ning seejärel mõõdetakse üle kummastki topsist saadud mahla kogus.

Lapsed on veendunud, et toidulaboris on põnev tegutseda, ikka teistmoodi kui koolis. Õpetajate sõnul on keemia õpitoas osalevate noorte puhul oluline, et osaletakse vabatahtlikult. Kõik see, mida saab praktiliselt katsetada ja silmaga näha, tuleb õppimisel kasuks. Samuti ei ole 45 minuti pikkuse koolitunni jooksul võimalik läbi viia selliseid tegevusi nagu keemia õpikojas, mis vältab kolm-neli tundi järjest. Keemiahuvilistele lastele on antud kooli poolt selles mõttes roheline tuli, et nad saavad õpitoas osaleda osaliselt teiste õppetundide ajal.
 

Lisainfo:
Laura Kallas
Tootearendaja
AS Põltsamaa Felix
58 54 5444
laura.kallas@felix.ee
 

Seotud uudised

Tere tulemast, Põltsamaa Felix AS!

6. June 2012

AS Põltsamaa Felix on aastaid toetanud kohalikku kogukonda. Seni on peamine panus olnud kohalike noorte ja kohalike ettevõtmiste materiaalne toetamine – nii rahaliselt kui toodetega. Alates eelmise aasta…

Tere tulemast, Viru Keemia Grupp AS!

5. November 2012

Viru Keemia Grupp on Eesti erakapitalil põhinev riigi suurim põlevkivitöötlemisettevõte, mis paikneb Ida-Virumaal. Ettevõtte roll lisaks tööstuse arendamisele on Ida-Viru regiooni toetamine ja tutvustamine. Nii ongi ettevõte iseseisvalt…