“Unistused ellu!” võrgustiku toetajate koosolek

28. märtsil arutasime asutajate ja toetajatega võrgustiku 2013. aasta tegevusplaani ja eelarvet. Pidasime nõu Danske Bank’i, Eesti Energia, Silberauto ja Swedbank’i esindajatega, mida sel aastal on kindlasti vajalik ja võimalik ellu viia.

Võrgustiku koordineerimise ja igapäevatööga kaasnevate kulude katmist taotlesime ka sel aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt. Nüüd on hea meel tõdeda, et 2013. aasta leping MKM-ga on allkirjastatud ja me saame ka sel aastal pakkuda oma võrgustiku partneritele tuge asjakohase ja süsteemse info näol.

Lisaks  igapäevatööle, st  info vahetamisele ja partneritega suhtlemisele, otsustasime sel aastal toetajate abiga korraldada vähemalt kaks võrgustiku liikmete kokkusaamist, et oleks võimalik oma toetustegevuste paremaks läbiviimiseks omavahel ka silmast-silma kogemusi jagada. Kevadseminar toimub 23. mail Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, sügisseminar novembrikuus.

Ka meie koduleht vajab edasist arendamist, et sinna kogutav info oleks huvilistele hästi leitav ja arusaadav. Kodulehel on toetajate abiga plaanis sel aastal mitmeid täiendusi. Täpsemalt meie arutelust toetajatega ja 2013. aasta plaanide kohta vaata 28. märtsi koosoleku memost».

Kui praeguste või tulevaste „Unistused ellu!“ partnerite hulgas on kedagi, kes tunneb huvi võrgustiku toetajaliikme staatuse vastu, st nii suuremat otsustamisvõimalust võrgustiku edendamisel kui ka rahalist panustamist selle arengusse, siis ootame selliste liikmete ettepanekuid suurima heameelega.

Merle Tiigisoon
Ettevõtlusõppe projektijuht

Seotud uudised

Toimus võrgustiku aktiivgrupi koosolek

22. February 2013

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Leppisime kokku võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseisu 2013. aastaks ja sõnastasime võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku variandi. Samuti arutasime…

Loomisel on Unistused ellu! Nõukoda

11. February 2013

15. veebruaril kogunevad Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku  aktiivsemad liikmed. Plaanis on kinnitada võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseis ja välja valida võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastuse lõplik variant.…

Toimus võrgustiku tegevusplaani 2013 koosolek

20. December 2012

14. detsembril toimus Kaubanduskojas võrgustiku tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, panime paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtsid osa võrgustiku…