Projekt TAKETECH viib kokku koolid ning tehnoloogia- ja tööstusettevõtted

Junior Achievement Eesti soovib kaasata tehnoloogia- ja tööstusettevõtteid projekti TAKETECH, mille eesmärk on tekitada noortes suuremat huvi tehnoloogiaerialade vastu ning muuta tavapärased ettevõttekülastused atraktiivsemaks ning mõlemale poolele tulemuslikumaks.

Ettevõtted saavad ennast esitleda tulevastele töötajatele ja ennetada aktiivselt ohtu, et neil võib tekkida oskustöötajate nappus.

Projekt TAKETECH on suunatud TAKETECHi meetodi (noortele inimestele tehniliste erialade võimaluste tutvustamine) levitamisele Euroopas. Selleks, et saavutada projektis seatud sihte, läbitakse TAKETECHi projektis järgmised sammud:

  • Analüüsitakse osalevate riikide parimaid kogemusi, kuidas tõstetakse noorte inimeste teadlikkust tehniliste elukutsete osas.
  • Arendatakse olemasolevat TAKETECHi meetodit, et töötada välja noortele inimestele ja ettevõtetele sobivad meetodid tehnilise kallakuga ettevõtete vastu huvi tekitamiseks.
  • TAKETECH meetodi levitamine koolitajate seminari kaudu. Seminar koosneb järgmistest moodulitest: TAKETECHi mudeli tutvustus, seminar-koolitus TAKETECHi meetodi kohta ettevõtetele..

Kutsume ettevõtteid, kes on huvitatud tutvustama oma ettevõtet koolinoortele senisest tulemuslikumal moel, osalema TAKETECHi seminaril JA Eesti suvekoolis 26. juunil Jõulumäel Pärnumaal. Palun andke endast märku aadressil kersti@ja.ee või helistage 6210 998.

TakeTech projektis osalevad Austria, Eesti, Bulgaaria, Ungari, Itaalia ja Kreeka haridusorganisatsioonid. Eestit esindab Junior Achievement Eesti.

Lisainfo:
Kersti Loor
JA Eesti partnersuhete juht
621 0998
kersti@ja.ee

Seotud uudised

Algas üle-Euroopaline ettevõtlusõppe edendamise projekt

4. June 2015

Viie riigi haridusministeeriumide osalusel ja Euroopa Junior Achievement’i eestvedamisel algas Brüsselis ettevõtlusõppe edendamise projekt, mille käigus võrreldakse riikide seniseid praktikaid ja töötatakse välja ühtsed suunised, kuidas laiendada ettevõtlusõpet…