Euroopa Noored eeltähtaeg 10. aprillil 2013

Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele.

Projektide tüübid ehk alaprogrammid.

Vaata ideetesti abil, kas sinu idee võiks programmist Euroopa Noored rahastust saada. 

Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. mail 2013. Taotluse saab esitada pdf-vormil (v.a Euroopa vabatahtlik teenistus, mille puhul saab endiselt kasutada MS Wordi formaadis vormi).

Esitades eeltäidetud taotlusvormi 10. aprilliks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroole, on võimalik saada oma projektile individuaalset nõustamist.

NB! 1.mai taotlusvorm ei ole veel kinnitatud, nõustamise saamiseks võib kasutada eelmise taotlusvooru vorme.

Taotlusvormid

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo peab 2013. aastal eriti oluliseks kaasata projektidesse senisest enam riskioludes elavaid noori (noored tööotsijad, koolikatkestajad jt), puuetega ning rahvusvähemustesse kuuluvaid noori. Geograafiliselt soovib büroo keskenduda Läänemaa, Valgamaa, Järvamaa ja Lääne-Virumaa maa- ja väikelinnanoortele.
Prioriteetidele vastavust võetakse ühe aspektina arvesse esitatud projektide seast valiku tegemisel.

2013. aastal jätkub Idapartnerluse akna võimalus, mis tähendab enam vahendeid koostööprojektide rahastamiseks Ida-Euroopa riikidega (Ukraina, Valgevene, Gruusia, Moldova, Aserbaidžaan, Armeenia). Ellu saab viia nii Euroopa vabatahtliku teenistuse, noortevahetuste kui ka koolitustegevuste ja võrgustikuprojekte. Projektid peavad vastama programmi Euroopa Noored üldistele ja aastaprioriteetidele ning kaasama vähemate võimalustega noori maa- või mahajäänud linnapiirkondadest või tutvustama noorsootööd ja jagama parimaid praktikaid. Koostöövõimalused naabruspiirkondadega (alaprogramm 3.1), sh Ida-Euroopa ja Venemaaga, on endised.

Seotud uudised

Euroopa Noored ideeööpäev Idee24 ootab taas osalejaid!

27. February 2013

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub osa võtma suurepärasest ideeööpäevast, kus noored üle Eesti tulevad kokku, et üheskoos oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või hoopis uusi…

Tere tulemast, Euroopa Noored Eesti büroo!

5. September 2012

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo vahendab programmi Euroopa Noored toetusi Eestis. Programm Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm ja toetab 13-30-aastaste noorte ideid rahvusvaheliseks koostööks, kohalikeks…

Tulemas Idee24 projektikoolitus

1. September 2014

Euroopa Noored Eesti büroo kutsub noori osa võtma ideelaborist, kus saab oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või hoopis uusi ideid välja mõelda. Idee24 fookuses on eeskätt rahvusvahelised noortevahetused…