„Tagasi kooli“ külalistunnid on jõudnud juba 5300 õpilaseni

„Tagasi kooli“ vastvalminud infosüsteemi on hakanud kasutama enam kui 1200 inimest. Külalistunde on läbi viidud enam kui 5300 õpilase jaoks üle Eesti ja see arv suureneb iga päevaga, tuues kaasa uusi põnevaid ettevõtmisi.

Kõiki kooliõpetajaid ja tegusaid kodanikke, kes on valmis andma koolis vähemalt ühe tunni, oodatakse jätkuvalt registreeruma aadressil www.tagasikooli.ee.

Tundide teemad ulatuvad väitlemisest laste ja noorte õigusteni spordis. Lisaks on käivitunud koostöö erisuguste organisatsioonidega, kes on pakkunud välja oma valdkonna spetsiifikaga haakuvaid projekte, korraldanud oma inimestele tunniandmise koolitusi ning valmistanud üheskoos ette tunni materjale.

Sel nädalal viivad külalisõpetamist läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu võrgustiku ettevõtete töötajad. „Reaalainetega edukaks“ nädal kutsuti ellu selleks, et läbi isikliku eeskuju juhtida noorte tähelepanu valikutele ja võimalustele, mis kaasnevad reaalainetega ning et näidata nende õppimise olulisust ja seost karjääriga. “Reaalteadused ja tehnoloogia aitavad meie igapäevaelu tunduvalt lihtsustada ja seda kõikides eluvaldkondades,” ütles „Reaalainetega edukaks“ algatuse patroon – EMT juht Valdo Kalm. “Uuringute järgi eeldavad aastal 2015 90% kõikidest töökohtadest esmaste e-oskuste olemasolu, see on põhjuseks, miks IT-ettevõtted on võtnud enda sotsiaalseks vastutuseks noorte juurde minna ja taolisi ettevõtmisi neile korraldada,“ viitas Kalm “Reaalainetega edukaks” nädala tagamaadele.

Swedbanki töötajate tunnid, mis on suunatud finantskirjaoskuse edendamisele, on tekitanud huvi nii õpetajate kui õpilaste seas. „Rahaasjade ajamine on oluline teema Eesti ühiskonna jaoks. Jagades kooliõpilastele esmaseid teadmisi sellest, kuidas rahaga ümber käia, saame kaasa aidata sellele, et Eestis kasvaksid oma rahaasjades kergesti orienteeruvad inimesed,” märkis Swedbanki jaepanga juht Ulla Ilisson.

Terve 2013. aasta jooksul kohtuvad õpilastega korporatsioon Rotalia liikmed, kelle algatus „100 meest tagasi kooli“ on pühendatud organisatsiooni 100. sünnipäevale. Jagatakse mitmekesiseid elu- ja töökogemusi, õpilaste ette jõuavad ka vilistlased võõrsilt.

Välisministeeriumi töötajad viivad läbi tunde targast reisimisest. Koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ eestvedamisel jõuavad 1.-5. aprillini õpilaste ette HIV-teemalised tunnid.

„Usun, et Eestil on võimalus teha haridusmaailmas ajalugu, kaasates süsteemselt õpetamisse ja kooliellu huvilisi väljastpoolt, kodanikualgatuse korras, väärtustades tulevase põlvkonna arengut ning võttes selle eest vastutust,“ ütles Triin Noorkõiv, üks „Tagasi kooli“ algatuse eestvedajatest.

“Tagasi kooli” on ellu kutsutud 2007. aastal Sihtasutus Noored Kooli poolt. Eesti Vabariigi Presidendi toetusega on ettevõtmine jõudnud tuhandete huvilisteni ning on jätkanud kasvamist sellest ajast peale. Algatust veavad eest Noored Kooli programmi vilistlased Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin. Infosüsteemi arendamisprojekti rahastasid regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Swedbank, „Tagasi kooli“ algatuse strateegiline partner.

Lisainfo:

Triin Noorkõiv
„Tagasi kooli“ algatuse eestvedaja
520 6603
triin@tagasikooli.ee

Seotud uudised