Toimus võrgustiku aktiivgrupi koosolek

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Leppisime kokku võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseisu 2013. aastaks ja sõnastasime võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku variandi. Samuti arutasime võrgustiku liikmete järgmist suuremat kokkusaamist kevadel.

Unistused ellu! võrgustiku Nõukoda on organ, mis toetab ja nõustab võrgustiku tegevuse kavandamist ja läbiviimist. Nõukoja liige on eelkõige ekspert ja ideede generaator, kuid samas võib olla ka osaline võrgustiku erinevates projektides või tegevustes.

Nõukoja liige on võrgustiku asutaja või aktiivse partnerorganisatsiooni esindaja ja panustab võrgustiku töösse mentorluse põhimõttel. Nõukoja liikmed on Unistused ellu! võrgustiku kontaktisikud maakondades ja linnades. Nõukoja koosseisu kinnitame üheks kalendriaastaks. Nõukoja liikmeid 2013. aastal vaata siit»

Koosolekul sõnastasime ka võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku variandi, et meie tegevuse eesmärgid oleksid nii võrgustiku liikmetele endale kui ka avalikkusele selged ja arusaadavad. Võrgustiku visiooni ja missiooniga saate tutvuda siin»

Tutvu lisaks meie koosoleku memoga»

Seotud uudised

Loomisel on Unistused ellu! Nõukoda

11. February 2013

15. veebruaril kogunevad Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku  aktiivsemad liikmed. Plaanis on kinnitada võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseis ja välja valida võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastuse lõplik variant.…

Toimus võrgustiku tegevusplaani 2013 koosolek

20. December 2012

14. detsembril toimus Kaubanduskojas võrgustiku tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, panime paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtsid osa võrgustiku…

“Unistused ellu!” võrgustiku toetajate koosolek

16. April 2013

28. märtsil arutasime asutajate ja toetajatega võrgustiku 2013. aasta tegevusplaani ja eelarvet. Pidasime nõu Danske Bank’i, Eesti Energia, Silberauto ja Swedbank’i esindajatega, mida sel aastal on kindlasti vajalik…