Noortefond toetab julgeid noortealgatusi

Unistused ellu! võrgustiku partneri Avatud Eesti Fondi Noortefond toetab kuni 1500 euroga 15-29-aastaste noorte projekte, mis tõstatavad noorte jaoks olulisi probleeme ja aitavad noortel paremini osaleda neid mõjutavates otsustes – olgu siis kooli, kodukoha või riigi tasandil.

Noortefondist saavad toetust taotleda 15-29-aastased üksikisikud ja mitteformaalsed noortegrupid, kelle projektiidee annab noortele aktiivseks osalemiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi või edendab avatud ühiskonna väärtusi, nagu näiteks sallivus, sõnavabadus ja võrdsed võimalused. Kõige tähtsam on, et projekt oleks algatatud ja läbi viidud noorte poolt ning kaasaks teisi noori.

Teemadelepiiranguid ei seata, kuid on mõned eelisvaldkonnad, mille toetamine on fondi jaoks eriti oluline. Need on noorte kaasamine ja kodanikuaktiivsus, kultuuriline mitmekesisus, erinevast rahvustest noorte ühistegevused, tõrjutud ja ebasoodsas olukorras noored, tervishoid ja HIV/AIDS, säästva arengu ja keskkonnateemad, võrdsed võimalused ja sooline võrdõiguslikkus.

Taotlemine toimub jooksvalt e-posti teel, tähtaegu ei ole. Kogu info ja taotlusvormid on leitavad Noortefondi veebilehelt www.oef.org.ee/noortefond.

Lisainfo:
Maarja Toots
Noortefond
Avatud Eesti Fond
tel 615 5700
e-post maarja@oef.org.ee

Seotud uudised

Tere tulemast, Avatud Eesti Fond!

30. October 2012

Avatud Eesti Fond otsib uusi ideid ja algatusi, mis tugevdaksid Eesti vabakonda ning toetab avatud ühiskonna väärtustest lähtuvaid projekte, mis aitaksid noortel osaleda neid puudutavates otsustes. Selleks algatab…

Ettevõtlusõppe programm toetab koostööd

27. April 2016

Ettevõtlikkuse arendamise vajadus ja ettevõtlusõpe on viimasel ajal saanud mitmesugustel foorumitel ja ajakirjanduses järjest rohkem tähelepanu. Küsisime programmi sisutegevustega seotud õppejõududelt: Mis on just selle ettevõtlusõppe programmi tugevused?…

Silberauto toetab stipendiumitega TTÜ magistrante

26. September 2017

Silberauto on juba pikka aega toetanud TTÜ üliõpilasi erinevate meetmetega. Sel aastal on ettevõte välja pannud kaks stipendiumit. Silberauto magistriõppe stipendium on mõeldud TTÜ tehnikaalade või ärinduse õppesuuna…