Eesti koolid katsetavad Euroopa koolide ja ettevõtete koostööpraktikaid

Üle-Euroopaline projekt InGenious on ellu kutsutud, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu, samuti näidata võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega.

Projektis osalevad kõikide kooliastmete õpilased ja õpetajad, rohkem kui 1000 klassi üle Euroopa. Eestist osaleb 10 õpetajat erinevatest koolidest, kes oma klassidega katsetavad erinevaid praktikaid.

Projekti käigus kirjeldatakse, millised on koolide ja ettevõtete edukad koostööskeemid. Pakutakse välja uusi lahendusi ja metoodikaid ning kogutakse kokku varasemad paremad näited. Katsetakse uusi metoodikaid ning kogutakse ja analüüsitakse tagasisidet. Luuakse üle-Euroopaline võrgustik ning portaal parima praktika jagamiseks.

Projekt põhineb kahe katusorganisatsiooni – European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists – partnerlusel. European Schoolnet koondab Euroopa haridusasutusi ning European Round Table of Industrialists suuremaid tehnoloogiaettevõtteid. Projekti käigus luuakse ühine koordinatsiooniüksus (the European Coordinating Body), et tagada edukate algatuste väljatöötamine, levik ja kasutuselevõtt üle Euroopa. Projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, seda juhib European Schoolnet ning rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu. Eestis juhib projekti Tiigrihüppe Sihtasutus.

Lisainfo:
Signe Rosin
Teadlikkuse tõstmise valdkonna juht
Tiigrihüppe Sihtasutus
signe.rosin@tiigrihype.ee
www.tiigrihype.ee/et/ingenious-koolide-ja-ettevotete-koostoo

Seotud uudised

Koolide ja ettevõtete koostööseminar tuleb taas!

3. May 2018

Eelmise aasta novembris Tallinnas toimunud koolide ja ettevõtete koostööseminar „Õppetöö põnevaks ja eluliseks koostöös ettevõtjatega“ osutus nii populaarseks, et otsustasime seda teha jälle. Seekord aga 1. juunil Tartus…