Toimus võrgustiku tegevusplaani 2013 koosolek

14. detsembril toimus Kaubanduskojas võrgustiku tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, panime paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtsid osa võrgustiku asutajad ja teised soovi avaldanud liikmed.

Otsustasime, et esmajärjekorras on vaja tegeleda võrgustiku visiooni ja missiooni sõnastamisega, et meie tegevuse eesmärgid oleksid nii võrgustiku liikmetele endale kui ka avalikkusele selged ja arusaadavad.

Lisaks koostame juhendmaterjalid ettevõtetele võrgustiku liikmeks astumiseks ja siin tegutsemiseks. Võrgustiku jätkusuutlikuks arenguks on aga vaja välja töötada kriteeriumid ehk luua toetajaliikme statuut nendele võrgustiku partneritele, kes lisaks asutajaliikmetele soovivad ka võrgustikku toetada. Võrgustiku juhtimiseks loome nõukoja, kuhu kuuluvad asutajaliikmete ja toetajaliikmete esindajad.

Kõik need töökorralduslikud edasiarendused leiavad kindlasti oma koha ka kodulehel, mille arendamine ja kasutajasõbralikumaks tegemine on muidugi ka üks selle aasta prioriteete. Sellest ja teistest arutlusel olnud teemadest saate täpsemalt lugeda koosoleku memost.

Seotud uudised

Toimus võrgustiku aktiivgrupi koosolek

22. February 2013

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Leppisime kokku võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseisu 2013. aastaks ja sõnastasime võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku variandi. Samuti arutasime…

Koostame võrgustiku tegevusplaani 2013

10. December 2012

14. detsembril toimub Kaubanduskojas võrgustiku järgmise aasta tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, paneme paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtavad…

“Unistused ellu!” võrgustiku toetajate koosolek

16. April 2013

28. märtsil arutasime asutajate ja toetajatega võrgustiku 2013. aasta tegevusplaani ja eelarvet. Pidasime nõu Danske Bank’i, Eesti Energia, Silberauto ja Swedbank’i esindajatega, mida sel aastal on kindlasti vajalik…