Koostame võrgustiku tegevusplaani 2013

14. detsembril toimub Kaubanduskojas võrgustiku järgmise aasta tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, paneme paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtavad osa võrgustiku asutajad ja teised soovi avaldanud liikmed.

Seminari rühmatöödes välja pakutud 110 ideest sõnastasime ümber 110 võimalikku tegevust, grupeerisime need teemade kaupa ja koostasime nende põhjal dokumendi  „Unistused ellu tegevussuunad 2013“. Teemapõhistel aruteludel otsime vastust küsimusele, kuidas täpsustada ja paremini sihistada juba kirjasolevat.

Koosoleku ajakava:

11.00 – 11.15 Koosoleku eesmärgi ja 15. novembri seminari järeltegevuse tutvustus – kuidas rühmatöödest sai fail "Unistused ellu tegevussuunad"
11.15 – 11.30 Võrgustiku koordineerimise tegevussuundade lühitutvustus teemade kaupa
11.30 – 12.00 Teemapõhised arutelud:

– võrgustiku töö korraldamine
– võrgustiku maine kujundamine
– võrgustiku infovahetus
– suhtlus riigiga
– rahvusvaheline koostöö

12.00 – 12.30 Võrgustiku visiooni sõnastamine ja eesmärk aastaks 2013
12.30 – 12.45 Veebipesa tehniline arendus
12.45 – 13.00 Kokkulepped edasisteks tegevusteks

Jõudu ja häid mõtteid töögrupile!

Seotud uudised

Toimus võrgustiku tegevusplaani 2013 koosolek

20. December 2012

14. detsembril toimus Kaubanduskojas võrgustiku tegevuskava töögrupi koosolek. Toetudes "Unistused ellu!" esimesel seminaril, 15. novembril kokku kogutud ideedele, panime paika täpsemad sammud 2013. aastaks. Koosolekust võtsid osa võrgustiku…

Toimus võrgustiku aktiivgrupi koosolek

22. February 2013

15. veebruaril kogunesid Kaubanduskotta koosolekule taas võrgustiku aktiivsemad liikmed. Leppisime kokku võrgustiku uue juhtimisorgani Nõukoja liikmete koosseisu 2013. aastaks ja sõnastasime võrgustiku visiooni ja missiooni lõpliku variandi. Samuti arutasime…

“Unistused ellu!” võrgustiku toetajate koosolek

16. April 2013

28. märtsil arutasime asutajate ja toetajatega võrgustiku 2013. aasta tegevusplaani ja eelarvet. Pidasime nõu Danske Bank’i, Eesti Energia, Silberauto ja Swedbank’i esindajatega, mida sel aastal on kindlasti vajalik…