Tere tulemast, Eesti Teadusagentuur SA!

Eesti Teadusagentuur korraldab koostöös mitmete heade partneritega iga-aastaselt noorte leiutajate konkursse, õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike tööde riiklikke konkursse ning annab välja teaduse populariseerimise auhinda. Õpilaste Teadusliku Ühingu kaudu leiavad noored tuge oma teadusehuvile ja võivad leida endale teadlasest juhendaja, kelle suunamisel edasi minna. Teaduse populariseerimise programmi TeaMe elluviimine on samuti selle üksuse ülesandeks. Lisaks osaleb sihtasutus mitmetes teaduse populariseerimisega seotud projektides nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Teaduse populariseerimise projektikonkursi kaudu rahastatakse populariseerimist toetavaid tegevusi.

Seotud uudised

Tere tulemast, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit!

17. February 2012

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit viib ellu IKT erialade populariseerimine programmi „Kõik on IT“. Programmi raames viikase läbi teavitusüritusi koolides, noortelaagrites ja noortekeskustes, korraldatakse IKT alaseid oskuseid arendavaid…

Teadusagentuur ootab konkursile õpilaste teadustöid

27. November 2013

Eesti Teadusagentuur koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga kuulutas välja 2014. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2014 ning konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased…