Tere tulemast, Läänemaa Arenduskeskus SA!

Teeme koostööd koolidega, omavalitsustega ning ettevõtjatega. Koordineerime mini- ja õpilasfirmade tööd ning toetame noorte ettevõtlikkust erinevate tegevuste ja programmide kaudu. Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele. Õpilasfirma on üks selle põhimõtte kõige ilmekam realiseerimisvorm. Õpilasfirma luuakse majandusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust. Tõelisest ärifirmast erineb õpilasfirma selle poolest, et ta on õppeprotsessi osa. Õpilasfirma registreeritakse JA Eesti juures. Ta tohib tegutseda üksnes JA Eesti koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud õpetaja/konsultandi juhendamisel, kes vastutab õpilasfirma tegevuse eest. Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7.-9.klassis. Programmi eesmärgiks on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.

Seotud uudised

Tere tulemast, Viljandimaa Arenduskeskus SA!

19. October 2012

Viljandimaa Arenduskeskus SA tegeleb igapäevaselt potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate, kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste tasuta nõustamisega. Arenduskeskus nõustab ettevõtteid ja kodanikeühendusi tegevuse alustamisel, projektide arendamisel, äriplaanide koostamisel jne. Lisaks…

Tule õpilasfirmale mentoriks!

23. September 2015

Just praegu on see aeg, kui sajad noored Eesti erinevais paigus alustavad oma õpilasfirma tegemist. Enamasti toimub see koolitunnis ettevõtluse valikaine raames ja vastava ettevalmistuse saanud ettevõtlusõpetaja juhendamisel.…

Tere tulemast, Järvamaa Arenduskeskus SA!

29. October 2012

Järvamaa Arenduskeskus SA algatab ja viib läbi noortele suunatud ettevõtlikkusprojekte, pakub noortele nõustamist ja mentorlust ettevõtlikkust arendavates ettevõtmistes.