Tere tulemast, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA!

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tahab panustada noorte ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse. Nad soovivad noorteni viia teadmise, et ettevõtlikkus ei tähenda ettevõtte loomist. Selleks, et olla ettevõtlik on võimalusi mitmeid. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus teeb koostööd koolidega, viib ellu erinevaid ettevõtlikkusprojekte, pakub noortele nõustamist (nt projektid) ja osaleb partneritena erinevates noorte ettevõtlikkusele suunatud ettevõtmistes.

Seotud uudised

Tere tulemast, Järvamaa Arenduskeskus SA!

29. October 2012

Järvamaa Arenduskeskus SA algatab ja viib läbi noortele suunatud ettevõtlikkusprojekte, pakub noortele nõustamist ja mentorlust ettevõtlikkust arendavates ettevõtmistes.

Tere tulemast, Harju Elekter AS!

26. June 2012

AS Harju Elekter teeb tihedat koostööd haridusasutustega insenerihari­duse kaasajastamiseks, edasiarendamiseks ja populariseerimiseks. AS Harju Elekter on Tallinna Tehnikaülikooli kuldsponsor, andes alates 2001.aastast igal aastal TTÜ Arengufondi vahendusel välja…