Korduma Kippuvad Küsimused

Mida ettevõtted saavad teha laste ja noorte ettevõtlikkuse kasvatamiseks?

Ettevõtted saavad koostöös õppeasutustega muuta õppimist elulähedasemaks ja mitmekesisemaks. Saavad aidata lastel luua seoseid koolis õpitu ja „päris“ elu vahel. Seda saab teha lastega kohtudes, neile esinedes ja neid juhendades. Samuti näidates ja tutvustades oma ettevõtet ja selgitades selle toimimise põhimõtteid. Paljud ettevõtted korraldavad võistlusi ja konkursse, millest lapsed ja noored saavad osa võtta ja mis elavdavad õppetööd. Ka laste huvitegevuse toetamine on oluline. Samuti töökogemuse andmine läbi praktika ja hooajaliste töökohtade pakkumise. Osad ettevõtted on koostanud valdkondlikke õppematerjale ja koolitavad ka õpetajaid. Muidugi on koolidele palju abi, kui ettevõtted saavad neid toetada õppevahendite, tehnika või ruumidega. Igal inimesel ja ettevõttel on midagi, milles just tema on tugev. Jaga oma kogemusi lastega, nad väga vajavad ja ootavad seda!

Kuidas võrgustik aitab ettevõtteid?

Ühiselt tegutsedes ja infot jagades saavad võrgustiku partnerid oma toetustegevusi täpsemalt suunata ja üldiste arengutega paremini siduda. Meie kaudu levib info ettevõtete tegevustest koolide, noortekeskuste ja teiste noortega tegelevate asutusteni. Korraldame võrgustiku liikmete kokkusaamisi, et kogemusi jagada ja üheskoos hariduse paremaks muutmiseks ettepanekuid teha. Samuti hoiame võrgustiku liikmeid kursis ettevõtlusõppe arengutega Eestis.

Kuidas saada liikmeks, palju maksab ja mis edasi?

Liitumine koostöövõrgustikuga on tasuta.
· mõtle läbi, kuidas sinu ettevõte saab panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse – kas siis raha, aega või teadmisi/kogemusi
· uuri ka meie veebilehelt infot võrgustiku ja teiste liikmete algatuste kohta
· täida veebilehel ära toetustegevuste ankeet „Liitu meiega“
· määra ettevõttest kontaktisik, kes hoiaks võrgustiku tegemistel silma peal
· jaga oma mõtteid ja infot ettevõtte uute algatuste kohta, et saaksime innustada ka teisi
· võta osa võrgustiku kokkusaamistest, et kogemusi vahetada ja ettevõtlikkust Eestis edendada

Miks panna enda toetustegevused avalikult veebilehele üles?

Veebileheküljelt leiavad ettevõtete toetustegevustest info laste ja noortega tegelevad täiskasvanud: õpetajad, noorsootöötajad, lapsevanemad jne. Teine, ja mitte vähem tähtis, on innustada järelkasvu küsimustega tegelema ka selliseid ettevõtteid, kes veel ei ole sellele mõelnud või tahaksid rohkem teha. Iga hea noortele suunatud algatus või koostöö kooliga on eeskujuks teistele. Näitame koos, mida kõike ettevõtted saavad ja tahavad teha aitamaks kasvatada ettevõtlikke lapsi ja noori. Kindlasti on ühiskonnas veel palju kasutamata ressursse, mida meie võrgustik aitab käivitada.

Teeme ettevõtlikkuse toetuseks erinevaid tegevusi. Tulen infot jagama, aga kas mul on kohustus hakata veel rohkem toetama?

Kui teete toetustegevusi ja ühinete võrgustikuga, siis juba olete meie võrgustiku täieõiguslik liige. Mitte millekski rohkemaks te ei ole kohustatud. Teie tegevused on eeskujuks teistele ja heaks näiteks, kuidas ettevõte saab laste ja noorte ettevõtlikkust edendada. Võrgustikus olemine võib avada teie ettevõtte jaoks uusi võimalusi, millest sobivuse korral saate kinni haarata, või saate infot, mis aitab teil olemasolevaid tegevusi paremini korraldada. Uued ideed ja uued võimalused, mis teile sobivad ja teid aitavad – seda tahame oma võrgustikuga teile pakkuda.

Kuidas see info jagamine käib?

Kõik võrgustiku liikmed on oma toetustegevuste ja kontaktandmetega kodulehel üleval, kust saab neid otsida ja filtreerida nii asukoha, toetustegevuste kui ka kontaktandmete järgi. Korra kuus saadame kõigile liikmetele uudiskirja, kuhu ootame lisaks võrgustiku ja ettevõtlusõppe teemalistele uudistele kaastöid ja teadaandeid ka kõigilt võrgustiku liikmetelt. Vähemalt kaks korda aastas korraldame ka silmast-silma kokkusaamisi, kus teiste võrgustiku liikmetega infot ja kogemusi vahetada saab.

Mul on laste/noorte toetamiseks idee. Kuidas leida partnerit?

„Liikmed“ lehel saate otsida ja filtreerida võrgustiku liikmeid nii asukoha kui ka toetustegevuste järgi ja niimoodi leida endale potentsiaalne koostööpartner. Iga partneri profiili lehel on olemas kontaktandmed ja kontaktisik, kellega saate ühendust võtta ja oma ideed tutvustada.

Kuidas väikeettevõte saab võrgustikus kasulik olla?

Igal inimesel ja ettevõttel on midagi, milles just tema on tugev. Ettevõtlikkust toetav tegevus ei pea olema laiaulatuslik või rahamahukas. Jagades oma kogemusi noortega, aitad neil luua seoseid päriseluga ja annad neile uusi kogemusi. Võrgustikus olles saad jagada kogemusi teiste väikeste ettevõtetega ja võibolla turgatab nii mõnigi uus koostöö idee.

Kui palju tuleb võrgustiku tegemistesse oma aega pühendada? (Ma tegelen juba nii paljude asjadega - töö, toetusprojektid, muu)

Võrgustikus olles valite ise, kui palju aega sellele pühendate. Saadame teile uudiskirja, mille abil saate kerge vaevaga end võrgustiku tegemistega kursis hoida. Kui teil tekib huvi või vajadus, millessegi rohkem süveneda või osaleda, siis usume, et see on kasuks teie enda töö paremaks korraldamiseks ja heade mõtete ammutamiseks.

Milline on ettevõtlik inimene?

Ettevõtlik inimene mõtleb loovalt, algatab julgelt, tegutseb arukalt, vastutab ja hoolib. Ettevõtlikinimene tahab ja suudab oma mõtteid teoks teha. Sellised inimesed saavad hakkama nii endakui ka kogukonna elu korraldamisega, oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haaratavõimalusi ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus nii ärilisteskui ka sotsiaalsetes ettevõtmistes.

Kas ettevõtlikkust saab arendada?

Ettevõtlikku ellusuhtumist saab arendada juba varasest lapseeast. Ettevõtlikkus onellusuhtumine ja hoiak, mis areneb läbi elukogemuse ja mida kujundab lapse kasvamisekeskkond. Laps kasvab ettevõtlikuks inimeseks, kui ta saab piisavalt mängida ja tegutseda, iseotsustada ja ellu viia enda ideid. Vajalik on aidata näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel janäidata elu ja tööd väljaspool kodu ja kooli. Samuti saab lapsega maailma asju arutadessuunata teda oma peaga mõtlema ja arukaid otsuseid vastu võtma.