Võrgustikust

9

Tegutsemisaastat

138

Liiget

Mis?

Siia keskkonda on koondunud ettevõtted ja organisatsioonid, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamiss.

Miks?

Koostöövõrgustik sai loodud eesmärgiga, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.

Kellele?

Veebikeskkonnast leiavad kasulikku infot eelkõige laste ja noortega tegelevad täiskasvanud: õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärispetsialistid jne. Siit võid leida ka koostööpartnereid noorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks.
Ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik saada hea ülevaade, milliseid toetustegevusi teevad teised ettevõtted ning jagada infot oma tegevuste kohta.

Tegutsemise põhimõtted

  • Võrgustikuga võivad liituda kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes tahavad panustada ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse – kas siis raha, aja või teadmiste-kogemuste kaudu. Liitumine on tasuta ning võrgustikul liikmemaksu ei ole.
  • Kõik liikmed lähtuvad toetustegevustes vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest.
  • Kõik liitujad saavad liikmetunnistuse ja võimaluse osaleda ka infovõrgustikus.
  • Liikmed aitavad kaasa, et ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe info oleks ühiskonnas teemana üleval ning levitavad seda ka oma organisatsiooni kanalites. Liikmetel on õigus kasutada Ettevõtlikkuse edendamiseks sümboolikat oma visuaalse identiteedi juures.