7
May

Koolitus: Finantsid – Tootmisettevõtte näitel

5/2/18 10:00 Lõõtsa tn 4 TALLINN 11415 Harju maakond

Koolitus on suunatud kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajatele, kes õpetavad ettevõtlust või planeerivad seda õpetama hakata.

Tegemist on praktilise koolitusega, mille käigus saab osaleja ülevaate ettevõtlusõppe baasmooduli teema „Finantsid“ raames käsitletavatest, erinevatest õppemetoodikatest, sh omahinna arvestusest, kuluarvestusest, finantsarvestusest, äriidee elluviimiseks vajaliku müügimahu määramisest ja finantsanalüüsist. Koolitusel kasutatavad meetodid on tegevuslikud ja praktilised, arendavad õppetöö läbiviijate professionaalsust ja pädevust interaktiivse ja tulemusliku õppetöö korraldamisel.

*Ettevõtluspädevuse mudeli ja ettevõtlusõppe moodulite tutvustus ja selle kasutamise põhimõtted.
*Eesti majanduskeskkonna finantsarvestust puudutav õiguslik raamistik.
*Tootmisettevõtte näitel stardikapitali moodustamine. Ressursside vajaduse määramine: investeeringud, kulude koosseis.
*Investeeringute ja kulude eelarve kululiikide kaupa (püsi- ja muutuvkulud, otsesed- ja kaudsed kulud).
*Kuluarvestus kui juhtimisarvestuse osa.
*Kasumiläve analüüs.
*Kulude ja tulude koondeelarve koostamine – kasumiprognoos.
*Rahavoogude aruanne. Bilanss.
*Näidisettevõtte eelarvestatud aruannete finantsanalüüs.

Koolituse lisainfo ja registreerimine SIIT

 

Seotud uudised

Ettevõtluspädevuste arendamine Taani näitel

2. May 2016

23.mail toimub Ettevõtlusõppe programmi raames koolitus – Haridustasemete ülene ettevõtl(ikk)uspädevuste arendamine -Taani kogemus. Kogemusi jagab Anders Rasmussen. Koolitus toimub Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, Tallinn). Koolituse sihtrühm on…

Ettevõtlusmentorluse praktikad Taani näitel

7. September 2016

Ettevõtjad, õppejõud ja õpetajad, kes tahavad toetada õpilas-/üliõpilastiimide arengut, kuulata Taani kogemust ettevõtusmentorlusest ja saada häid praktikaid, et kasutada neid õppetöös, on oodatud 29. septembril, kell 9.00 –…

3. jaanuaril leidis Rakveres aset ettevõtlusteatri metoodika koolitus

8. January 2014

Ettevõtlusteater MTÜ viis 3. jaanuaril Rakveres läbi ettevõtlusteatri metoodika koolituse õpetajatele, õppejõududele ja erinevate haridusega seotud organisatsioonide esindajatele. Juhatuse liige Piret Põld tutvustas kahekümne neljale Eesti eri paigast…