Silberauto AS


Harju maakond, Üle Eesti

Roll võrgustikus

Vabatahtlik mentorlus, Rahaline panus, Algataja

Eesmärk

Tõsta kutsehariduse populaarsust ja ettevõtete osalust koolitusprotsessis. Tõhustada koostööd kutsehariduskeskuse ja Silberauto vahel autode ja rasketehnika remondi eriala õppepraktikate korraldamisel. Teha koostööd eriala õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamisel. Osutada õppeasutusele abi õppevahendite soetamisel. Teha koostööd täiend- ja ümberõppe kavandamisel ja läbiviimisel. Osaleda meetme ‘Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine’ projekti ‘Praktikavõrgustikud &– hea koostöö ettevõtetega‘ tegevustes.

AS Silberauto on Kuressaare Ametikooli, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppepraktika baasettevõtteks. Silberauto spetsialistid osalevad koolitustegevuse läbiviimisel ja korraldamisel koolis. Oma pädevuse suurendamiseks on AS Silberauto spetsialistidel omakorda õigus õppeasutuselt saada õppemetoodilist konsultatsiooni. Toimub koostöö õppevahendite ja tehnilise informatsiooni vallas.

Toetustegevused

  • Koolituse läbiviimine
  • Õppevahenditega toetamine
  • Pikaajaline programm
  • Praktika- ja töökohtade pakkumine

Kontakt

Lisatud
23. veebruar 2012
Nimi
Riina Kiiver
Telefon
+372 53 337 081
E-post
Riina.Kiiver@silberauto.ee
Veebilink
Võta ühendust

Seotud uudised

Tere tulemast, Silberauto AS!

23. veebruar 2012

Silberauto on Kuressaare Ametikooli, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppepraktika baasettevõtteks. Silberauto spetsialistid osalevad koolitustegevuse läbiviimisel ja korraldamisel koolis. Oma pädevuse suurendamiseks on AS Silberauto spetsialistidel…