Kohtla Kaevanduspark Muuseum SA


Ida-Viru maakond

Roll võrgustikus

Vabatahtlik mentorlus, Algataja

Eesmärk

Kohtla Kaevanduspark tutvustab põlevkivienergeetika valdkonda. Tegevuse üheks eesmärgiks on tõsta just noorte ja kooliõpilaste teadlikkust Eesti omanäolisest energeetikast ja selle valdkonna tulevikuvõimalustest. Arendades endise kaevanduse territooriumist atraktiivse ja kasulikke teadmisi andva teemapargi, aitame kaasa ka Ida-Virumaa piirkonna arengule. SA Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib Eesti noorte ettevõtlikkuse arendamisele kaasa aidata rohkem, kui vaid läbi oma põhitegevuse. Kaasates kaevanduspargi tegevusse kohalikke noori ja ettevõtteid/organisatsioone, anname noortele võimaluse saada kogemusi, mis on kasuks nii noortele, kaevanduspargile kui ka kohalikule piirkonnale.

SA Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib 'Unistused ellu!' võrgustikus kaasa lüüa kahel suunal &– noorte arendamine ja teiste organisatsioonidega kogemuste vahetamine. Noortele pakub kaevanduspark abi põlevkivienergeetika teemaliste uurimustööde tegemisel ja kaasab noori keskuse ekskursioonijuhtidena. Lisaks soovib kaevanduspark saada infot ja teadmisi teiste organisatsioonide kogemustest noorte ettevõtlikkuse arendamisel.

Toetustegevused

  • Noorte juhendamine
  • Õppekäik ettevõttesse

Kontakt

Lisatud
21. august 2012
Nimi
Sigrid Karon
Telefon
+372 57 570 075
E-post
sigrid.karon@kaevanduspark.ee
Veebilink
Võta ühendust

Seotud uudised

Tere tulemast, Kohtla Kaevanduspark Muuseum SA!

21. august 2012

Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib „Unistused ellu!“ võrgustikus kaasa lüüa kahel suunal – noorte arendamine ja teiste organisatsioonidega kogemuste vahetamine. Noortele pakub kaevanduspark abi põlevkivienergeetika teemaliste uurimustööde tegemisel ja…

Tere tulemast, Eesti Rahva Muuseum!

7. juuni 2013

Eesti Rahva Muuseum korraldab erinevaid konkursse, näituseid ja üritusi, millest ka noored on oodatud osa võtma. Muuseum soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja harimisse, et noored saaksid…