Junior Achievement Eesti SA


Harju maakond, Üle Eesti

Roll võrgustikus

Eesmärk

SA Junior Achievement Eesti tegutsemise põhieesmärk on toetada ettevõtliku Eesti arengut. Meie missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, suunata ettevõtlust toetavaid valikuid ning kujundada majanduslikult mõtlevaid inimesi.

JA Eesti vahendab ning töötab välja programme majanduse ja ettevõtluse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumitasemeni, koostab majandusõpikuid ja muid õppematerjale, koolitab majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning innustab õpilasi programmides osalema erinevate õpilasürituste kaudu (õpilasfirmade laat, õpilasfirmade võistlus, rahvusvaheline õpilaskonverents, vabariiklik majandusolümpiaad, majandusõpilaste ja -õpetajate suvekool jm).

JA Eesti programmide järgi õpib Eestis majandust ja ettevõtlust üldhariduskoolides ning kutseõppeasutustes rohkem kui 13 000 noort. JA programmid on suunatud noorte ettevõtliku eluhoiaku kujundamisele, õpetavad rahatarkust ning annavad võimaluse madala riskiga saada päris ettevõtluskogemus. Tuntuimad JA programmid on Õpilasfirma ning Töövarjupäev. Õppimine toimub tegevuse kaudu!

JA Eesti kuulub üle-Euroopalisse võrgustikku JA-YE Europe ning ülemaailmsesse võrgustikku JA Worldwide. JA Eesti on saavutanud Euroopa tasemel silmapaistvaid tulemusi: Eesti õpilasfirmad on viiel korral jõudnud mainekal Euroopa õpilasfirmade võistlusel esikolmikusse. JA Eesti 20 aasta pikkust tegevust tunnustas EVEA 2011. aastal Ettevõtluse Sõbra tiitliga.

JA Eesti tegutseb ettevõtete, organisatsioonide ning üksikisikute toel. JA Eesti suurtoetajad on Swedbank ning EAS Euroopa Sotsiaalfondist.

Toetustegevused

  • Konkurss ja tunnustamine
  • Koolituse läbiviimine
  • Noorte juhendamine
  • Õppekäik ettevõttesse
  • Õppematerjali koostamine
  • Pikaajaline programm

Kontakt

Lisatud
7. aprill 2013
Nimi
Kersti Loor
Telefon
+372 621 0998
E-post
kersti@ja.ee
Veebilink
Võta ühendust

Seotud uudised

Tere tulemast, Junior Acievement Eesti!

8. aprill 2013

JA Eesti vahendab ning töötab välja programme majanduse ja ettevõtluse õpetamiseks algklassidest gümnaasiumitasemeni, koostab majandusõpikuid ja muid õppematerjale, koolitab majandus- ja ettevõtlusõpetajaid ning innustab õpilasi programmides osalema erinevate…