Enics Eesti AS


Tartu maakond, Üle Eesti

Roll võrgustikus

Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

Eesmärk

Meie noortele suunatud tegevuste toetamise eesmärk on eelkõige ettevõtte tutvustus. Koolidele suunatud ettevõtte külastused, soovijatele praktikavõimaluste pakkumine ja suvetöötajate värbamine ettevõtte meeskonda, et noortel tekiks huvi elektroonika valdkonna vastu.

Osaleme Võti Tulevikku programmis. Koostöö toimub erinevate koolidega, ettevõtte külastusel osalevad nii õppejõud/õpetajad kui koolinoored. Võimaldame noortel meie ettevõttes sooritada praktikat ning oleme Tartu Kutsehariduskeskuse Aasta Tegija ja Robotex sponsor. Rahaliselt oleme toetanud Elva linna lastele ja noortele suunatud (heategevus)ürituste korraldamist. Lennuakadeemia tudengitele viime läbi ettevõtte koolitusklassis praktilist jootmiskoolitust. Koostöös Kutsekojaga osaleme elektroonikaseadmete koostaja kutse väljatöötamisel. Teeme koostööd Sihtasutusega Innove mehhatroonika, automaatika ja elektroonikaseadmete koostaja riikliku õppekava väljatöötamisel.

Toetustegevused

  • Konkurss ja tunnustamine
  • Koolituse läbiviimine
  • Õppekäik ettevõttesse
  • Praktika- ja töökohtade pakkumine
  • Rahaline toetamine

Kontakt

Lisatud
31. märts 2016
Nimi
Gaile Vijar
Telefon
+372 736 1754
E-post
gaile.vijar@enics.com
Veebilink
Võta ühendust

Seotud uudised

Tere tulemast, Enics Eesti AS!

5. aprill 2012

Enics Eesti osaleb Võti Tulevikku programmis. Koostöö toimub erinevate koolidega, ettevõtte külastusel osalevad nii õppejõud/õpetajad kui koolinoored. Enics Eesti võimaldab noortel ettevõttes sooritada praktikat ja on Tartu Kutsehariduskeskuse…