Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Nõustamine, koolitus
Harju maakond, Üle Eesti

Roll võrgustikus

Vabatahtlik mentorlus, Algataja

Eesmärk

Baltic Computer Systems AS ja tütarettevõte BCS Koolitus AS on endale eesmärgiks võtnud&aidata tõsta noorte IT hariduse, sealhulgas interneti turvalise käitumise taset.

Baltic Computer Systems AS andis 2011. aastal välja omanimelise stipendiumi ning kinkis kõikidele IT Kolledži töötajatele ning tudengitele F-Secure Mobile Security kasutusõiguse. Lisaks toetab BCS ka IT Kolledžit õppevahenditega ning tudengid on alati oodatud praktikale.

BCS Koolitus teeb koostööd Kutsekojaga IT valdkonna kutsestandardite väljatöötamise vallas ning on ametlik IT valdkonna kutse andja Eestis. Ettevõte on aastaid olnud aktiivne koostööpartner SA Innovele kutsemeistrivõistluste korraldamisel ning on algatanud mitmeid IT valdkonnaga seotud koolitusprojekte haridustöötajatele, pakkunud Euroopa toetusel koolitusi nii koolide juhtkondadele kui ka koolide haridustehnoloogidele. Ka laste turvaline käitumine internetis on BCS-i jaoks väga olulise tähtsusega. Läbi viiakse haridustöötajatele IT turvalisuse teemalisi konverentse ja valmimas on turvalise internetikäitumise teemalise õppetunni läbiviimise juhendmaterjalid õpetajatele. Kord aastas toimub õpilastele suunatud loeng teemal ‘IT roll ettevõtte argipäevas’.

Pakume võimalust külastada nii infotehnoloogiaettevõtet Baltic Computer Systems kui ka koolitusettevõtet BCS Koolitus ning oleme valmis noori nõustama, kuidas tänapäevaseid võimalusi kasutades luua firma vajadusi arvestav kodulehekülg.

Toetustegevused

  • Konkurss ja tunnustamine
  • Koolituse läbiviimine
  • Noorte juhendamine
  • Õppekäik ettevõttesse
  • Õppevahenditega toetamine
  • Praktika- ja töökohtade pakkumine
  • Rahaline toetamine

Kontakt

Lisatud
14. september 2012
Nimi
Urve Mets
Telefon
+372 699 8155
E-post
koolitus@bcs.ee
Veebilink
Võta ühendust

Seotud uudised

Tere tulemast, Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS!

14. september 2012

Baltic Computer Systems AS andis 2011. aastal välja omanimelise stipendiumi ning kinkis kõikidele IT Kolledži töötajatele ning tudengitele F-Secure Mobile Security kasutusõiguse. Lisaks toetab BCS ka IT Kolledžit…