Avatud Eesti Fond SA


Harju maakond, Üle Eesti

Roll võrgustikus

Rahaline panus

Eesmärk

AEF tahab muuta riigivalitsemist Eestis demokraatlikumaks ja avatumaks ning aidata luua õiglast ja sidusamat ühiskonda. Selleks on AEFil kaks peamist tegevussuunda: esimene keskendub avatud valitsemisele, teine sotsiaalsele sidususele ning põhiõigustele. Tahame, et kodanikud, sealhulgas noored, räägiksid aktiivselt kaasa avalike poliitikate kujundamisel ning otsustusprotsessid oleksid senisest läbipaistvamad ja kaasavamad.

FutureLab Europe (FLE) ehk Euroopa tulevikulabor on üle-euroopalise kodanikuühenduste võrgustiku European Alliance for Democratic Citizenship projekt, mis kutsub 20-30-aastaseid teraseid ja tegusaid noori tuleviku-Euroopa kujundamisel kaasa lööma.

FLE programmis osalemine pakub osalejatele erakordset võimalust kohtuda mõjukate Euroopa otsustajatega, saada uusi teadmisi Euroopa Liidust ja selle poliitikatest, arendada oma oskusi ja laiendada kontaktivõrgustikku ning saada rahalist toetust Euroopa-teemaliste väikeprojektide elluviimiseks.

Reeglina algab programm nädalase foorumiga septembri keskpaigas Brüsselis, kus kõik programmi välja valitud osalejad esmakordselt kokku saavad. Brüsselis tutvutakse põhjalikult Euroopa Liidu institutsioonidega ja vahetatakse mõtteid Euroopa tipp-poliitikute ja asjatundjatega. Seejärel saavad noored terve aasta vältel osa võtta debattidest erinevates Euroopa linnades ning väidelda poliitikute, ekspertide ja arvamusliidritega päevakajaliste Euroopa küsimuste üle. Lisaks julgustatakse osalejaid ise Euroopa teemadel projekte algatama, millest säravaimad saavad programmist ka rahalist tuge. Kogu info ja kandideerimisvormi leiab SIIT. Lisaks kandideerimisvormile on vaja üles laadida oma CV ning kuni 2000-sõnaline postitus ühel teemadest:

1. Demokraatlikud väärtused - mida peaksid EL ja liikmesriigid tegema aktiivsete demokraatiate kindlustamiseks Euroopas?
2. Võrdsed võimalused - milline peaks olema tuleviku tööturg saavad ELis ja liikmesriikides, et kõigil noortel oleks võrdne ligipääs headele töökohtadele?
3. Euroopa identiteet - kuidas võidelda rahvusäärmuslaste ja ksenofoobidega ning takistada Euroopa integratsiooni ohustamist?

Dokumentide esitamise tähtaeg on 2. märtsil.&
Kandidaatide eelvalik Avatud Eesti Fondis toimub märtsi lõpuks.
Lõplikud tulemused ehk 20 väljavalitut üle kogu Euroopa selguvad aprilli keskpaigas.

http://oef.org.ee/teoksil/avatud-valitsemine/euroopa/futurelab-europe/

Toetustegevused

  • Konkurss ja tunnustamine
  • Pikaajaline programm

Kontakt

Lisatud
30. detsember 2012
Nimi
Katrin Enno
Telefon
+372 615 5716
E-post
katrin@oef.org.ee
Veebilink
Võta ühendust

Seotud uudised

Tere tulemast, Avatud Eesti Fond!

30. oktoober 2012

Avatud Eesti Fond otsib uusi ideid ja algatusi, mis tugevdaksid Eesti vabakonda ning toetab avatud ühiskonna väärtustest lähtuvaid projekte, mis aitaksid noortel osaleda neid puudutavates otsustes. Selleks algatab…