Leia partner

Võrgustiku liige on ettevõte või organisatsioon, kes panustab ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisse. Siit leiad infot võrgustiku liikmete tegevuste kohta.

Tegevus

 • Konkurss ja tunnustamine
 • Koolituse läbiviimine
 • Külalistunni läbiviimine
 • Noorte juhendamine
 • Õppekäik ettevõttesse
 • Õppematerjali koostamine
 • Õppevahenditega toetamine
 • Pikaajaline programm
 • Praktika- ja töökohtade pakkumine
 • Rahaline toetamine
 • Toodete ja teenustega toetamine

Valdkond

 • Arendusorganisatsioon (arenduskeskus, esindusorganisatsioon)
 • Finants (pangandus, finantskonsultatsioonid, raamatupidamine)
 • Haridus, noortevaldkond
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Meedia, reklaam, ajakirjandus, kirjastus
 • Nõustamine, koolitus
 • Õigus
 • Tööstus, tootmine
 • Turism, majutus, toitlustus

Piirkond

 • Üle Eesti

  3DPrinterOS

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Eesmärk on rohkem noori ettevõtlusesse suunata.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  3TeeKann OÜ

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Tahame saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest. Samuti leida võimalikke toetusi E-Aabitsa kiiremaks arendamiseks.

  Toetustegevused

  Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  A. Le Coq AS

  Tartu maakond, Võru maakond

  Roll võrgustikus

  Rahaline panus

  Eesmärk

  Tegevuse eesmärgiks on toetada ja innustada nende erialade õppureid, kesvõimalusel võiksid leida rakendust joogi-ja õlletööstuses spetsialistidena.Ettevõte usub, et läbi parimate õppurite toetamise saavad innustust kakaasõpilased, kuivõrd eraettevõtte poolt loodud stipendium väärtustab justpraktilist kutseõpet.

  Toetustegevused

  Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Advokaadibüroo SORAINEN

  Õigus

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Vabatahtlik mentorlus, ‘Pro bono juriidiline nõustamine’

  Eesmärk

  Soovides positiivselt mõjutada kogu ühiskonda, on meie prioriteetõppureid igakülgselt toetada. Meie põhimõte on, et positiivnehariduskogemus koos praktiliste, ettevõtlikkust arendavate ülesannetegaloob aluse edukaks isiklikuks eluks ja professionaalseks tegevuseks.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  AHack OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  A Hack’i eesmärk on arendada noorte ettevõtlikku mõtlemist ja juhtimisoskusi läbi praktiliste töötubade.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Andecus OÜ, Andecus Koolituskeskus

  Lääne-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Andecus Koolituskeskuse eesmärk on toetada noorte ettevõtlikkust oma ettevõtte loomisel läbi koolituste, mentorluse ja nõustamise.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Archimedes SA, Noorteagentuur

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Tegusad ja rahulolevad noored hoolivas kodanikuühiskonnas.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Äripäev AS

  Meedia, reklaam, ajakirjandus, kirjastus

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Õppekäikude korraldaja

  Eesmärk

  Äripäev peab väga oluliseks ettevõtliku hoiaku kujundamist. Äripäeva missioon on ettevõtliku inimese teavitamine ja ärikeskkonna muutmine läbipaistvaks. Me seisame ettevõtlike inimeste huvide eest. Meie kreedo on järgida liberaalset põhimõtet, kus igal inimesel peavad olema laiad vabadused tegutsemiseks vabas konkurentsis ja õigus ise otsustada, mida oma teenitud rahaga peale hakata. Neist põhimõtteist lähtuvalt toetame programmi “Unistused ellu!”.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Aru Grupp AS

  Lääne-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Motiveerime ja julgustame noori õppima inseneriametiga seonduvat Kadrina Keskkoolis, mis annab hea lähtepositsiooni jätkata õpinguid erinevates kõrgkoolides.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Atla Mõisa Kool MTÜ

  Rapla maakond

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Atla Mõis tahab panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Avatud Eesti Fond SA

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Rahaline panus

  Eesmärk

  AEF tahab muuta riigivalitsemist Eestis demokraatlikumaks ja avatumaks ning aidata luua õiglast ja sidusamat ühiskonda. Selleks on AEFil kaks peamist tegevussuunda: esimene keskendub avatud valitsemisele, teine sotsiaalsele sidususele ning põhiõigustele. Tahame, et kodanikud, sealhulgas noored, räägiksid aktiivselt kaasa avalike poliitikate kujundamisel ning otsustusprotsessid oleksid senisest läbipaistvamad ja kaasavamad.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Avon Eesti OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust otsemüügi kohta rohkem teda saada ning tutvustada ka erinevaid ametikohti.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, Nõustamine, koolitus

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Baltic Computer Systems AS ja tütarettevõte BCS Koolitus AS on endale eesmärgiks võtnud&aidata tõsta noorte IT hariduse, sealhulgas interneti turvalise käitumise taset.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppevahenditega toetamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Barrus AS

  Võru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Puit on Eesti üks olulisemaid maavarasid.& Läbi puidu väärtustamise panustame rohkem Eesti aregusse. Tahame noortele tutvustada puidu töötlemist ja julgustada noori õppima puiduga seotud erialasid. Läbi teadmiste ja kogemuste kasvatamise suudame koos veelgi rohkem väärtust luua.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  BDA Consulting OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Korraldaja, Läbiviija

  Eesmärk

  Läbi oma projektide aitame kaasa uue noorte ettevõtjate põlvkonna sünnile ja arengule.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Beagle OÜ

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

  Pärnu maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Toetada Eesti noori ettevõtlusteabe ja -kogemuste saamisel.

  Toetustegevused

  Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Bermet Management AS

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Ettevõtlust ja õppimist ei ole kunagi liiga palju. Bermet tahab toetada ettevõtliku elu- ja mõtteviisi arengut Eestis.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  BIT AS, Kirjastus Avita

  Meedia, reklaam, ajakirjandus, kirjastus

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Toetame andekaid noori eesmärgiga neid tulevikus innovaatilise õppematerjali loomisse kaasata. Juba praegu on meil tööl kümmekond noort, kes on ennast sel alal tõestanud. Firma loodab ka edaspidi leida selliseid inimesi, kes soovivad töötada autorite või toimetajatena.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Bjornar OÜ

  Tartu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Toetada noori, kes viiksid ellu unistusi, mis kestavad üle ühe põlve.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Blue Cat OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Tutvustada noortele&ja alustavatele ettevõtjatele&arvutianimatsiooni võimalusi&ja ergutada noori visuaalvallas kriitiliselt mõtlema.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Briti Nõukogu

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Toetame noori, et nendest kasvaksid loomingulised ja edukad inimesed, kes viivad ühiskonnas ellu positiivseid muutusi. Aitame ja toetame noorte algatusi, et nad jõuaksid ka rahvusvahelisele areenile, sest hea idee väärib jagamist terves maailmas ning ainuüksi Eesti jääb headele ideedele varem või hiljem kitsaks.

  Toetustegevused

  Õppematerjali koostamine

  Loe lähemalt

  Changemakers Academy

  Haridus, noortevaldkond

  Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Aidata kõigil osapooltel valmistada noori eluks mis tulemas. Selleks, et noored teaksid miks nad midagi teevad.

  Tõsta koolide valmidust seada noored valmis muutuvaks tööturuks.

  Aidata ettevõtetel leida noori, kes sobituvad just nende kultuuri ja oleks seal pikaaegseks lisandväärtuse loojaks

  Aidata noortel jõuda enda maksimaalse potentsiaalini, realiseerimaks endale omaseid eesmärke elus.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Külalistunni läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  City Motors AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Tahame panustada noorte ettevõtlusesse ja ettevõtlikkusse, et arendada loovat mõtlemist ning kasvatada kvaliteetset järelkasvu.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Coca-Cola HBC Eesti AS

  Hiiu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Aitame noortel inimestel saavutada suurim potentsiaal ning panustadaühiskonda.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  CWT Estonia AS

  Harju maakond, Tartu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Lööme partneri ja toetajana kaasa erinevas vanuses lastele ja noortele suunatud haridus- ja sotsiaalprojektides. Usume, et haritud ja edasipüüdlikud inimesed on Eesti suurim rikkus. Peame väga oluliseks Tartu Laste Tugikeskuse poolt tehtavat tööd laste väärkohtlemise vastase tegevuse korraldamisel ja oleme aidanud finantseerida tugikeskuse erinevaid projekte. Peame oluliseks, et need, kellel läheb hästi, aitavad meie ühiskonna nõrgemaid liikmeid, kes abi vajavad ja vanusest tingituna end ise aidata ei suuda.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Daemon OÜ

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Rahaline panus

  Eesmärk

  Pakume noortele tuge nende isiklikus arengus ning usume, et iga väiksemgi sellekohane ettevõtmine loob tulevikus targema ja edukama tulevase põlve.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Danske Bank A/S Eesti filiaal

  Finants (pangandus, finantskonsultatsioonid, raamatupidamine)

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  Eelkooliealiste ja algklassilaste rahalise kirjaoskuse arendamine ning haridustöötajate tunnustamine.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  DNB Pank AS

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Meie jaoks on oluline olla ühiskondlikult vastutustundlik. Sponsorlusprojektide valikul lähtume sellest, kuivõrd hästi sponsoreeritav valdkond haakub DNB väärtuste ja tõekspidamistega.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Eesti Arengufond

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Kokkuleppel

  Eesmärk

  Toetada Eesti noorte kasvamist ettevõtlikeks kodanikeks.

  Toetustegevused
  Loe lähemalt

  Eesti Disainikeskus

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Eesti disainikeskuse strateegilised eesmärgid:
  1. Teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat.
  2. Toetada strateegilist disainikasutust ettevõtetes.
  3. Toetada strateegilist disainikasutust avalikus sektoris ning olla partner poliitikakujundamises.
  4. Aidata kaasa disainerite disainjuhtimise võimekuse kasvule.
  5. Tõsta Eestis disainitud toodete ja teenuste ekspordipotentsiaali.
  6. Aidata kaasa disaini algtõdede ja disainiprotsessi õpetamisele Eesti üldhariduskoolides.

  Toetustegevused
  Loe lähemalt

  Eesti Energia AS

  Tööstus, tootmine

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Ühiskond ja Eesti Energia vajavad reaalteaduslikku maailmavaadet ja innovaatilist mõtlemist. Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule. Huvi äratamiseks ja süvendamiseks toetame valdkonnaga tihedalt seotud teaduskeskusi ning teeme koostööd koolide ja ülikoolidega. Oleme Energia avastuskeskuse üks asutajatest ning panustame sealse ekspositsiooni ja haridusprogrammide arendamisse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Korraldaja, Läbiviija

  Eesmärk

  Eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna mitmekülgsetest rakendamise võimalustest, kummutada levinud stereotüüpe IT ametite kohta (see pole ainult „patsiga poiste“ maailm ja IT valdkonnas tegija olemiseks ei pea olema eelnevalt matemaatikas geenius) ja seeläbi vähendada IT sektori tööjõu puudust. Projekti raames viikase läbi teavitusüritusi koolides, noortelaagrites ja noortekeskustes, korraldatakse IKT alaseid oskuseid arendavaid konkursse ning osaletakse noortele suunatud infomessidel. Peamiseks infokanaliks on www.startit.ee.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Eesti Leiutajate Liit/Libertas Instituut

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  Eesti Leiutajate Liit on loodud ühendamaks kõiki Eesti leiutajaid ja nende sõpru. Leiutamine on looming!

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppematerjali koostamine, Õppevahenditega toetamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Eesti Pandipakend OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Eesti Pandipakend soovib astuda ühte sammu koos teiste ettevõtlike ettevõtetega, osa saada nende kogemustest ja panustada kokkupuutepunktide olemaolul uutesse projektidesse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Eesti Post AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Eesti Post soovib jagada kogemusi ja parimaid praktikaid ning leida projektideks sobivaid koostööpartnereid.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Eesti Rahva Muuseum

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Eesti Rahva Muuseum tahab saada infot sellest, mida juba tehakse ja osa saada teiste senistest kogemustest.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Eesti Tarbijateühistute Keskühistu

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Soovime erinevate spordi- ja kultuuriürituste toetajana läbi oma tarbijate ühistute kohapealse tegevuse panustada kohalike noorte ja laste heaolusse. Ürituste ja projektide toetamisega loodame suurendada noorte ettevõtlikkust ja tõsta üle Eesti erinevate piirkondade laste huvi spordi ja kultuuri vastu.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Eesti Teadusagentuur SA

  Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  Teaduse populariseerimise osakond Eesti Teadusagentuuris pakub tuge ja motivatsiooni kõigile, keda iseloomustab loomupärane huvi maailma vastu või tahe seda huvi noortes inimestes tekitada.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Elkdata OÜ, Veebimajutus.ee

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Soovime aidata noortel ja ettevõtlikel veebis jalad alla saada.

  Toetustegevused

  Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  EMT AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Enamik laste ja noorte huviringe on seotud kunsti, spordi, laulu või tantsuga ning teatud mõttes see suunab emade-isade ja laste valikuid. Kui teaduse ja tehnika huviga lastele huviringe või muid tegevusi ei pakuta, kaob neil tõenäoliselt ühel hetkel ka huvi selle vastu. Meie eesmärk on anda õpilastele aimu, mida infotehnoloogia üldse tähendab ja mida sellega teha saab. Pikemas plaanis soovime sellega kasvatada IT erialade populaarsust ning vähendada Eestis valitsevat IT-spetsialistide põuda.

  Toetustegevused
  Loe lähemalt

  Enics Eesti AS

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Meie noortele suunatud tegevuste toetamise eesmärk on eelkõige ettevõtte tutvustus. Koolidele suunatud ettevõtte külastused, soovijatele praktikavõimaluste pakkumine ja suvetöötajate värbamine ettevõtte meeskonda, et noortel tekiks huvi elektroonika valdkonna vastu.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  ENS Hauakivid OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Soovime anda enda noorsuliku meeskonna edulooga noortele head eeskuju leidmaks tee ettevõtlusesse, et kindlustada Eesti tulevikku tervikuna.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Ettevõtlusküla MTÜ

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Eesmärgiks on anda lastele ja noortele baasteadmisi finantskirjaoskusest ning ettevõtlusest.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine

  Loe lähemalt

  Ettevõtlusteater MTÜ

  Lääne-Viru maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Ettevõtlusteater MTÜ toetab koole ja noori uudse õppemetoodikaga

  Eesmärk

  Ettevõtlusteater MTÜ on olnud algatus, mis on saanud võrgustikult nõu. Nüüdseks oleme valmis juba partnerina jagama uudset ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodikat, koolitama ja juhendama õpetajaid ja juhendajaid üle Eesti.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppematerjali koostamine

  Loe lähemalt

  Euroopa Komisjoni Eesti esindus

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Eesmärk on kasvatada teadlikkust Euroopa Liidu kohta ja anda võimalus aruteludeks ELi üle. Samuti aidata õpetajail ja kooliõpilastel leida teavet EList, aidata neid selles orienteerumisel ja anda vihjeid, kust seda veel võiks leiduda. Esindus peab vajalikuks õpetajate aitamist, sest alati ei pruugi õpetajail olla võimalust end kursis hoida ELi viimaste arengutega.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Festina Lente MTÜ

  Rapla maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Soovime igakülgselt toetada ja anda edasi oma kogemusi ettevõtluses ja majandushariduses.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppematerjali koostamine

  Loe lähemalt

  G4S Eesti AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Eesti erasektori ühe suurima tööandjana ning vastutustundliku ettevõttena peame oluliseks toetada ettevõtlikke ja õpihimulisi noori. Üheks väljundiks on läbi aastate olnud koolinoortele suvetöö pakkumine, samuti oleme hoidnud noorte jaoks uksed valla Töövarjupäevadel, pakkudes ülevaadet turvaturuliidri võtmeisikute tööst ja tegemistest.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  GKR Invest OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Oleme ühinenud koostöövõrgustikuga Unistused ellu!, sest tahame isereaalselt teha midagi selleks, et Eesti ettevõtlikel noortel oleks võimalikend teostada neid huvitaval alal ning soovime pakkuda neile võimalusiomandamaks teadmisi, mida koolis ei pakuta. Pikemas perspektiivissoovime ettevõtlikust üleüldiselt Eestis suurendada.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  GMC Estonia MTÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  MTÜ GMC Estonia panustab Eesti ettevõtluskeskkonna arengusse läbi tänaste ja tulevaste juhtide. Meie eesmärgiks on pakkuda Eestis õppivatele tudengitele võimalust täiendada kõrgkoolis saadavaid juhtimisalaseid teoreetilisi teadmisi praktiliste kogemustega ning panna oma oskused ärijuhtimises proovile nii omavahelises kui ka rahvusvahelises konkurentsis. Samas soovime kaasata ettevõtteid tudengite juhendamisse ning toetamisse ja viia seeläbi kokku tänased tööandjad ning andekad tulevikujuhid.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  GoAdventure OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  Meie eesmärgiks on eelkõige pöörata tähelepanu nendele lastele ja noortele, kes kasvavad asenduskodudes või vähekindlustatud peredes.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Granito OÜ

  Pärnu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Soovime anda enda noorsuliku meeskonna edulooga noortele head eeskuju leidmaks tee ettevõtlusesse, et kindlustada Eesti tulevikku tervikuna.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine

  Loe lähemalt

  Harju Elekter AS

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Keskkond meie ümber loob või piirab tegutsemisvõimalusi. Ligi poole sajandi vanuse ajalooga AS Harju Elekter on Keila ja selle lähipiirkonna üks suuremaid ettevõtteid, mistõttu tunnetab ettevõte kohustust võtta vastutus nii ühiskonna üldise arengu kui ka ühiskonnaliikmete heaolu suurendamise eest.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA

  Arendusorganisatsioon (arenduskeskus, esindusorganisatsioon)

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Korraldaja

  Eesmärk

  Meie eesmärgiks on toetada noorte ettevõtlikku ellusuhtumise kujundamist ning eneseteadlikkuse kasvu läbi kogemuste.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Henkel Balti OÜ

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Püüame oma toetustega motiveerida lastes arendama loovust ja julgust, oskust teha midagi oma kätega ja tahet end proovile panna. Usume, et see on tulevikus oluline, et noorte ideed oleks uuenduslikud ja fantaasiarikkad- et nende läbi teostaks nad iseend kui ka mõjutaksid positiivseltühiskonda.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Huvitegevuse Agentuur OÜ

  Tartu maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Pakkuda lastele võimalikult palju erinevaid väljundeid oma huvitegevuse teostamiseks.

  Toetustegevused
  Loe lähemalt

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  Ida-Viru maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Ettevõtlikkuse edendamine läbi õppetöö.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  IT Service Management OÜ

  Üle Eesti, Valga maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  "Kuidas midagi teha" õpetuste kirjutamisele üleskutsumine ja kasutajalt kasutajale vahendamine internetis.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Järvamaa Arenduskeskus SA

  Järva maakond

  Roll võrgustikus

  Noorte juhendamine

  Eesmärk

  Järvamaa Arenduskeskuse tegevuse eesmärk on ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Järvamaal.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  JCI Estonia

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  Ettevõtlike Noorte Koda ehk JCI on ülemaailme rahvusvaheline kodanikeühendus kuni 40-aastastele aktiivsetele inimestele. JCI pakub oma liikmetele arengukeskkonda juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, innustamaks noori inimesi looma positiivset muutust ühiskonnas. JCI tegutseb täna rohkem kui 100 maailma riigis.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA

  Jõgeva maakond

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori

  Toetustegevused
  Loe lähemalt

  Jõhvi Kontserdimaja

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Kliendisuhtluse kogemusi andvate töökohtade pakkumine noortele.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Jõhvi Põhikool

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk
  Jagada infot, et noorel oleks laiem valik ning teadmised karjääriplaneerimisest
  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Junior Achievement Eesti SA

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  SA Junior Achievement Eesti tegutsemise põhieesmärk on toetada ettevõtliku Eesti arengut. Meie missioon on arendada noortes ettevõtlikkust, suunata ettevõtlust toetavaid valikuid ning kujundada majanduslikult mõtlevaid inimesi.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Just Mind MTÜ

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Oleme veendunud, et noored ei tohiks olla vaid tarbijad. Me ei pooldategevusi, mis eeldavad noortelt vaid osalemist. Näeme, kuidas nooredsuudavad väga hästi ise algatada ja läbi viia erinevaid tegevusi. Samutihiljem head ja vead kokku võtta ning neid analüüsida. Sageli on noortelvaid kõrvale vaja toetavat täiskasvanut, kes ei tee asju ära, vaid juhendab,kuidas nad saaksid ise hakkama.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus SA

  Järva maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Noorte ettevõtlikkuse toetamine läbi meie keskuse erinevate tegevusvaldkondade, kaasates pädevaid spetsialiste.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Kohtla Kaevanduspark Muuseum SA

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Kohtla Kaevanduspark tutvustab põlevkivienergeetika valdkonda. Tegevuse üheks eesmärgiks on tõsta just noorte ja kooliõpilaste teadlikkust Eesti omanäolisest energeetikast ja selle valdkonna tulevikuvõimalustest. Arendades endise kaevanduse territooriumist atraktiivse ja kasulikke teadmisi andva teemapargi, aitame kaasa ka Ida-Virumaa piirkonna arengule. SA Kohtla Kaevanduspark Muuseum soovib Eesti noorte ettevõtlikkuse arendamisele kaasa aidata rohkem, kui vaid läbi oma põhitegevuse. Kaasates kaevanduspargi tegevusse kohalikke noori ja ettevõtteid/organisatsioone, anname noortele võimaluse saada kogemusi, mis on kasuks nii noortele, kaevanduspargile kui ka kohalikule piirkonnale.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Koidulapark Hotell OÜ

  Turism, majutus, toitlustus

  Pärnu maakond

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Tahame panustada noorema põlvkonna keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Koos Laste Heaks MTÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Eesmärgiks on laste ja noorte positiivsete eluhoiakute, õigete väärtushinnangute kujundamine ning ettevõtlikkusele ja enesealgatusele suunamine. Arendada noorte ettevõtlusalast innovatiivset mõtlemist jätkusuutliku Eesti majanduse tagamiseks. Võimaldada neil saada algteadmisi ja praktilisi kogemusi ettevõtlusest ja heategevusest heategevusliku projekti 'Väike Heategu' toel.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Lääne-Viru Arenduskeskus SA

  Lääne-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Lääne-Viru Arenduskeskus soovib panustada noorte ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusteadlikkuse tõstmisse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Lääne-Virumaa Karjäärikeskus

  Lääne-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Lääne-Virumaa Karjäärikeskuse eesmärk on teha koolidega koostööd ning tõsta noorte teadlikkust karjäärivallas. "Unistused ellu!" võrgustikus soovime jagada infot ettevõtluse kohta.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Läänemaa Arenduskeskus SA

  Arendusorganisatsioon (arenduskeskus, esindusorganisatsioon)

  Lääne maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Eesmärk on ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Läänemaal.
  Arendusorganisatsioon (arenduskeskus, esindusorganisatsioon)

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Külalistunni läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Laboritugi OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Kaasalööja

  Eesmärk

  Soovime anda oma panuse loodusainete populariseerimisse õpilaste hulgas.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Õppevahenditega toetamine

  Loe lähemalt

  Laste ja Noorte Projektide Arenduse MTÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Tõsta laste ja noorte keskkonnateadlikkust, väärtustades turvalist elukeskkonda.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Lastega.ee MTÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Lastega.ee aitab leida üritusi ja tegevusi, mida teha koos lastega ning teenuseid ja mõtteid, mis aitavad sisustada päikselise päeva!

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Lõvikesed OÜ

  Pärnu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Aidata noori nende ettevõtmistes.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Massimeedia Heategevusfond MTÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Läbi heateo - üheskoos edasi.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppevahenditega toetamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Meiren Engineering OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Meiren panustab noortega seotud tegevuste toetamisse eesmärgiga populariseerida noorte inseneriõpet ning &–ametit. Me teeme seda selleks, et noored insenerid leiaksid üles ka meie ettevõtte ning sooviksid Meirenisse tööle asuda. Meiren on suutnud edukalt oma tooteid ning teenuseid turustada kuid ilma kvalifitseeritud insener-tehnilise personalita, oleks turundus- ja müügitegevustele suunatud jõupingutused asjatud.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Merit Tarkvara AS

  Jõgeva maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Soovime toetada noorte ettevõtlust. Me usume, et ettevõtlus on kogu riigi arengu mootor. Uute ettevõtete sünd ja areng tagab nii majanduse kui ka igaühe heaolu kasvu.

  Toetustegevused

  Pikaajaline programm, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Microsoft Eesti

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Korraldaja, Läbiviija

  Eesmärk

  Soovime toetada ettevõtlike noori ja teisi, kes loovad oma ettevõtte. Toetame ja julgustame tehnoloogiahuvilisi noori tehnoloogiat kasutama, katsetama ning ka enda teadmisi teistega jagama &– nii tööl kui koolis. Samuti on Microsoftil ellu kutsutud algatus, mis teavitab lapsi, nende vanemaid ja õpetajaid internetis peituvate ohtude eest.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Murumägi OÜ

  Lääne-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Majandus- ja ettevõtlusõpe koolides. Äriplaani koostamine, maksud, tööseadusandlus jne.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Muvio OÜ, GAME club

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Koolitaja

  Eesmärk

  Olen nõus panustama noorte ettevõtmistesse aega

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Neitsijärve Loovusait

  Põlva maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Neitsijärve Loovusait on loova mõtlemise ja ettevõtluse propageerimisele ja õpetamisele keskendunud koolitus- ja konsultatsioonifirma. Selleks korraldame koolitusi ja seminare ning disainime ja toodame õppematerjale. Lisaks peame samadel teemadel blogi ning anname välja uudiskirja.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Õppematerjali koostamine

  Loe lähemalt

  Noored Kooli SA

  Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Eesmärgiks on kasvatada haridusteadlikke liidreid mistahes erialal

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Nordic Digital AS

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Nordic Digital soovib, et ettevõtlikel noortel oleks võimalusi õppida, areneda ja end teostada.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Nukufilmi Lastestuudio MTÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, läbiviija, koolitaja

  Eesmärk

  MTÜ Nukufilmi Lastestuudio põhitegevuseks on lastele, noortele ja ka täiskasvanutele kunstilise väärtusega professionaalse filmikultuuri ja filmide valmistamise õpetamine ning mitmekülgselt arendava vaba aja veetmise pakkumine.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA

  Arendusorganisatsioon (arenduskeskus, esindusorganisatsioon)

  Pärnu maakond

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Toetada Pärnumaa noori ja nende organisatsioone ettevõtlikkse arendamisel.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Petrone Print OÜ

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Alates 2009. aastast on Petrone Print suunanud lasteraamatute müügi tulustosa heategevuslikeks stipendiumideks tublidele ja hästi õppivatele lastekodulastele. Stipendiumid on suunatud põhi- ja keskkooli lõpetavatele noortele.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Pohlad MTÜ, Looming Hostel

  Keskkond, Turism, majutus, toitlustus

  Tartu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Tahame panustada noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse arendamisse ning keskkonda ja loovust väärtustavate hoiakute kujundamisse.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Põltsamaa Felix AS

  Jõgeva maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Tahame panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse jaettevõtlusõppe arendamisse. Toetame kohalike noorte ettevõtmisi jasoovime, et noored pöörduksid peale eriala omandamist Põltsamaaletagasi.

  Toetustegevused

  Külalistunni läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Rahaline toetamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Põlvamaa Arenduskeskus SA

  Põlva maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Kaasaja

  Eesmärk

  Põlvamaa Arenduskeskus tahab panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Postimees AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Postimees soovib panustada võimaluste loomisse. Ühelt poolt soovime luua võimalusi neile, kes ise end aidata ei saa. Teisest küljest soovime, et talendid saaksid võimaluse areneda ja oma unistusteni jõuda.

  Toetustegevused
  Loe lähemalt

  Premadesign OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Soovime kaasa aidata andekate noorte heade mõtete ja ideederealiseerumisele ning eetilise ettevõtluspõlvkonna sirgumisele.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  PwC toetustegevuste eesmärk on ärgitada andekaid noori mõtlema maksusüsteemi mõju ning edutegurite üle, et anda tulevikus oma panus kogu Eesti majanduskeskkonna atraktiivsemaks muutmisel. Lisaks väärtustame kvaliteetset rahandusalast kõrgharidust ning toetame lastekodulaste ja orbude kõrghariduse omandamist.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Raamist Väljas OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Raamist Väljas OÜ tahab panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Ragn-Sells AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Eesmärk on õpetada lapsi sorteerima, taaskasutama ja meid ümbritsevat keskkonda säästma.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Rahva Raamat AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  hinnasoodustus -12% Tudengi Teisipäevadel

  Eesmärk

  Toetust anname projektidele ja üritustele, mis edendavad noorte tarka ‘isetegemise’ ja ‘iseolemise’ oskust. Peame oluliseks, et vaimutoit oleks üliõpilastele nii palju kättesaadavam, kui meie selleks tingimused saame luua.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Rahvusooper Estonia

  Hiiu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Rahvusooper Estonia eesmärgiks on tuua lapsed ja noored ooperi- ja balletiteatri juurde, et pakkuda neile võimalust osa saada muusikateatri mitmekülgsest maailmast ning tagada teadliku publiku ja tulevikutalentide järelkasv.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA

  Rapla maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Realister OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  Realister OÜ sai ise alguse nelja koolipoisi ühisest ettevõtmisest &– õpilasfirmast 4Poega. Alates ettevõtte loomisest oleme tegelenud just noortele suunatud toodete väljamõtlemise ja arendamisega. Aastate jooksul oleme toetanud noori tasuta jagatavate materjalidega (ajaleht TundRuudus) ning osalenud erinevates ettevõtmistes (Töövarjupäev), et jutustada oma lugu ja innustada noori oleme ettevõtlikud ning uskuma oma ideedesse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Regio AS

  Tartu maakond

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Regio AS soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Rimi Eesti Food AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Suure jaeketina tunneme vastutust järeltuleva põlvkonna ees. Seepärast oleme asunud eestkõneleja rolli mitmel teemal, mis otseselt jaekaubandusega ehk ei seostugi. Jaekaubandus on valdkond, millega kõik inimesed puutuvad igapäevaselt kokku ning tööandjana ligi kolmele tuhandele töötajale oleme samuti väga suure vastutuse all. Seetõttu on oluline anda eeskujusid nii tarbijale kui ka oma ettevõtte töötajatele pöörates toetustegevuste kaudu tähelepanu sinna, kus selleks vajadust näeme.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Roseni Majad OÜ, Bowlinguklubi Kuulsaal

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Abistame ühisürituste korraldamistel, Noorte vabaaja veetmise võimaluste suurendamine

  Eesmärk

  Noored vajavad lisaks õppetööle ka võimalust lõõgastuda ja Kuulsaal panustab sellesse. Lisaks on auhinnad võistlustel ja konkurssidel suuremaks motivaatoriks ja innustab noori rohkem pingutama. Ootame alati enda juurde noori, kes soovivad korraldada koos mõne toreda ürituse, et korraldada väike mõõduvõtt bowlingus. Tudengiorganisatsioonid saavad meie juures alati parimatel tingimustel üritusi korraldada.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Saaremaa Arenduskeskus SA

  Saare maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Toetada maakonna arengut ettevõtlus-, mittetulundus- jaomavalitsussektoris.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Sakret OÜ

  Ida-Viru maakond, Järva maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Sakret OÜ soovib panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse läbi tiheda koostöö noorte inimeste ja nende õppeasutustega. Oleme veendunud, et Eesti noortel on piisavalt töökust ja ambitsioone, et oma unistused ellu viia, ning meie töö on teha kõik meist sõltuv, et noori inimesi aidata ja toetada. Just teotahe, töökus, leidlikkus ja ambitsioonikus on olnud Sakret OÜ tiimi edu võtmed ja on aidanud kasvatada ettevõtet Eesti üheks juhtivaks ehitusmaterjalide tootjaks.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Sarkop AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Koostöö kõikide koolidega, kes pakuvad puidutöötlemise alast kutseharidust (mööblitisler ja pingioperaator) ja ülikooli haridust (materjalitehnoloogia, puidu-ja mööblitööstus).

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  SEB Pank AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Osalemine konkursi žüriis

  Eesmärk

  Toetame noorte ettevõtluskonkurssi Ajujaht kui ettevõtluse kasvulava, kus heast ideest sünnivad tänu mentorlusele ja žürii tagasisidele reaalselt toimivad ettevõtted.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Segers Eesti OÜ

  Lääne-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Toetada Lääne-Virumaa noori oma teadmiste ja kogemustega juhtimisest, seadusandlusest, tootmissüsteemidest, tööstuse arengutest.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Selver AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Peame oluliseks müüja/teenindaja ameti väärtustamist ühiskonnas ja noorte seas. Näeme noortes oma tulevasi töötajaid ja tahame neid aidata siseneda tööjõuturule läbi võimaluse saada ka esimesi töökogemusi.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  SERP Innovations OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Anda noortele teadmise, kuidas oma tulevase firma koduleht Googles leitavaks teha

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Silberauto AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Rahaline panus, Algataja

  Eesmärk

  Tõsta kutsehariduse populaarsust ja ettevõtete osalust koolitusprotsessis. Tõhustada koostööd kutsehariduskeskuse ja Silberauto vahel autode ja rasketehnika remondi eriala õppepraktikate korraldamisel. Teha koostööd eriala õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamisel. Osutada õppeasutusele abi õppevahendite soetamisel. Teha koostööd täiend- ja ümberõppe kavandamisel ja läbiviimisel. Osaleda meetme ‘Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine’ projekti ‘Praktikavõrgustikud &– hea koostöö ettevõtetega‘ tegevustes.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Skanska EMV AS

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Skanska EMV soovib panustada insenerihariduse huvitavamaksmuutmisesse ning noorte lennukate, kuid läbimõeldud ideede teostamisse.Samuti noortele praktiliste kogemuste pakkumisse ning sidumissevaldkonnaga juba tudengieas. Noorte entusiasm ning valdkonnaarenemiseks vajalikud mõtted viivad edasi nii valdkonda, kui on kasulikudnii noortele kui ka sellesse panustavale ettevõttele.

  Skanska EMV soov on olla strateegiline partner ehituseriala arendamisel.Oleme valmis aitama ideede elluviimisel ning panustama ka enda teadmisteja kogemustega. Pelgalt passiivne rahastaja roll ei ole meie eesmärgiks.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Skype Technologies OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Soovime noorte karjäärivalikuid mõjutada, et kindlustada nende valikute konkurentsivõime tulevikus.&

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Svarmil AS

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Svarmil AS tahab panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Swedbank AS

  Finants (pangandus, finantskonsultatsioonid, raamatupidamine)

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Rahaline panus

  Eesmärk

  Soovime toetada ja tunnustada noori nende endi ideede elluviimisel ning innustada ettevõtlusvaldkonnas end proovile panema.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Tallink Grupp AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Auhinnad või eripreemiad, Algataja

  Eesmärk

  AS Tallink Grupp usub oma senisele kogemusele toetudes koostegemise jõusse. Nõnda soovib ettevõte olla kursis erinevate initsiatiivide ja projektidega, et võimalusel kaasa lüüa.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Tallinna Teaduspark Tehnopol SA

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Korraldaja, Läbiviija

  Eesmärk

  Näitamaks noortele, milliseid põnevaid asju teevad tehnoloogiaettevõtted, et motiveerida neid õppima reaalaineid. Anda noortele esmane tunnetus ettevõtlusest, et neid motiveerida ka selles vallas mõtlema.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Tallinna Vesi AS

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Eesmärk

  Vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ning sellest sõltub vähemal või suuremal määral kõigi elusorganismide elutegevus. Vee-ettevõttena peame oluliseks toetada elanikkonna loodus- ning keskkonnaharidust. Meie eesmärgiks on tõsta huvi säästva arengu vastu eelkõige noorte, aga ka laiema üldsuse seas ning harida potentsiaalseid kliente ja tarbijaid. Soovime noori harides kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi, toetades veega seotud algatusi, mis edendavad keskkonna jätkusuutlikkust ning tervislikke eluviise.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Tartu Ärinõuandla SA

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Tahame panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Tasku Keskus AS

  Kaubandus

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Tasku keskus on algatanud ja panustanud mitmetesse sotsiaalsetesseprojektidesse – näiteks Tartu Teerajajate Allee, jõekontsert Emajõel, pidevtegustemine näitusepaigana, koostöö noorteprojektidega. Meie eesmärk on panustada kohalikku arengusse sh toetada ja tunnustada ettevõtlikke noori.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Teadlik Areng MTÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Kaasaegsete materjalidega tutvumine

  Eesmärk

  Eesmärgiks on toetada lastele loodusteaduste õpetamist läbi käelise tegevuse ja huvitavate eksperimentide, kasutades eksperimentide komplekti.

  Toetustegevused

  Õppevahenditega toetamine

  Loe lähemalt

  Teadusesõber MTÜ

  Haridus, noortevaldkond

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  MTÜ Teadusesõber on loonud lapsevanemad, kes soovivad pakkuda lastele ja nende vanematele lisavõimalusi oma teadmistejanu kustutamiseks. Aitame õpetajatel muuta õppetööd elulähedasemaks.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt

  Teater Vanemuine

  Tartu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Teater Vanemuine hoiab end kursis sellega, mida juba tehakse, et osa saada senistest kogemustest. Vanemuine on valmis tegema koostööd teiste partneritega ning algatama uusi unistusi ellu viia aitavaid projekte teatrile omaste sobivate vahendeitega.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Technopolis Ülemiste AS

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Tahame panustada noorema põlvkonna ettevõtlikkuse suurendamisse jaettevõtlusõppe arendamisse. Ülemiste City on ettevõtluslinnak, mis eikanna Targa Äri Linna nime juhuslikult. Siin on leidnud kodu paljuduuendusmeelsed ja teadmisi hindavad ettevõtted. Lähtume põhimõttest, etteadmisi väärtustav ettevõtlus on konkurentsivõimelisem ja võimaldabettevõtetel teenida suuremat tulu. Lisaks sellele, et pakume loomingulist,vaba ja avatud töökeskkonda ning äritugiteenuseid, oleme pidanudvajalikuks ka ettevõtlikkuse arendamisele kaasa aidata.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Tõlkebüroo Pangloss OÜ

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Aidata noortel olla ettevõtlik ja õppida võõrkeeli.

  Toetustegevused

  Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Tuuru SA

  Hiiu maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Hiiumaa arenduskeskus Tuuru soovib innustada noorte ettevõtlikkust ja toetada ettevõtlusõppe teket koolides.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Õppevahenditega toetamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Uptime OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Tahame panustada ettevõtlikesse noortesse ja ettevõtlusõppe arendamisse.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Uuskasutus MTÜ, Uuskasutuskeskus

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Uuskasutuskeskuse eesmärk noorteprogrammide toetajana on noortes ettevõtlikuse arendamine ning praktilise kogemuse edasiandmine just sotsiaalse ettevõtluse vallas. Töötajad panustavad õppekäikude läbiviimisel Uuskasutuskeskusesse ning juhtkond vabatahtlike mentoritena.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Väga Vahva OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Usume, et väga vahvad loomise ja kasvamise kogemused on noortele väärtuslikud ning nende jagamine suur rõõm meile.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Väga Vahva OÜ

  Harju maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Usume, et väga vahvad loomise ja kasvamise kogemused on noortele väärtuslikud ning nende jagamine suur rõõm meile.

  Toetustegevused

  Noorte juhendamine

  Loe lähemalt

  Valgamaa Arenguagentuur SA

  Valga maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, kaasaja

  Eesmärk

  Valgamaa Arenguagentuuri tegevuse eesmärk on ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Valgamaal.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Valge Hobu Trahter OÜ

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Auhinnad või eripreemiad

  Eesmärk

  Lastel on uued teadmised

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Koolituse läbiviimine, Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Victory Trainings OÜ

  Tartu maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Võimestame noori unistajaid kasvama loovateks tegijateks.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Viljandimaa Arenduskeskus SA

  Viljandi maakond

  Roll võrgustikus

  Nõustamine, Info jagamine

  Eesmärk

  Viljandimaa Arenduskeskuse missioon on professionaalsete tugiteenustega toetada era- ja avaliku sektori organisatsioonide ja üksikisikute arendustegevust ning tõsta piirkonna konkurentsivõimet. Keskus on avatud koostööks kõikidele asutustele, ettevõtetele ja inimestele, kes toetavad meie missiooni.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Õppekäik ettevõttesse, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Viljandimaa Loomeinkubaatorid SA

  Viljandi maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Soovime osaleda noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusele suunatud hoiaku kujundamises. Peame oluliseks motiveerida ja soodustada väike-ettevõtete teket, näidates noortele inkubatsiooniprogrammi võimalusi.

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse

  Loe lähemalt

  Viru Keemia Grupp AS

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Algataja, Auhinnad või eripreemiad, Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  VKG eesmärk on toetada Ida-Viru regiooni ja sealseid inimesi, olles toetavpartner

  Toetustegevused

  Õppekäik ettevõttesse, Praktika- ja töökohtade pakkumine, Rahaline toetamine

  Loe lähemalt

  Voka Avatud Noortekeskus

  Ida-Viru maakond

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus, Algataja

  Eesmärk

  Meie tegevuse põhieesmärgiks on asjatundlike meetodite abil noortele mitmekülgsete arenguvõimaluste loomine, noorte igakülgne kaasamine ja noorte omaalgatuse toetamine.

  Toetustegevused

  Koolituse läbiviimine, Noorte juhendamine, Praktika- ja töökohtade pakkumine

  Loe lähemalt

  Wildmedia OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Algataja

  Eesmärk

  Eesmärgiks on viia kool ja päriselu veidikenegi üksteisele lähemale. Selleks oleme loonud äri e-õppe veebikeskkonna ja teinud videointervjuusid edukate Eesti ettevõtjatega, kes räägivad oma edulugusid ja julgustavad noori ettevõtlusega alustama. Kõige tähtsam on pakkuda noorele inimesele juba varakult palju erinevaid valikuid, et ta leiaks ellu astudes just selle raja, mis talle loomult kõige rohkem sobib ja tõelist naudingut pakub.

  Toetustegevused

  Õppematerjali koostamine, Pikaajaline programm

  Loe lähemalt

  Zone Media OÜ

  Harju maakond, Üle Eesti

  Roll võrgustikus

  Vabatahtlik mentorlus

  Eesmärk

  Meie eesmärgiks on suurendada noorte teadlikkust interneti kasutuselevõtu võimalustest ja infotehnoloogia sektori populariseerimine tervikuna.

  Toetustegevused

  Konkurss ja tunnustamine, Noorte juhendamine, Pikaajaline programm, Toodete ja teenustega toetamine

  Loe lähemalt
  Laeb…