Tööle kaasa! algatus loob koolidele hea võimaluse õpilastele tööelu tutvustamiseks

Esimesed olulised karjäärialased valikud peavad koolinoored tegema juba põhikooli lõpus ning selleks, et nad saaksid seda teha teadlikumalt, tuleb kasuks kokkupuude töömaailmaga ja tutvumine erinevate ametitega. Üks võimalus selleks on algatus „Tööle kaasa!”, millega kutsutakse üles koole, tööandjaid ja lapsevanemaid koostöös looma õpilastele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Juba kolmandat korda korraldab „Tööle kaasa!” algatust Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega, kelleks on tuleval aastal Eesti Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ning Eesti Karjäärinõustajate Ühing. „Tööle kaasa!” toimub 17.–21. veebruaril  2020 ning on suunatud 1.-9. klasside õpilastele.

Teadlikkus töömaailmas toimuvast

Algatuse idee seisneb selles, et  tööandjad avavad nimetatud perioodil vähemalt üheks päevaks oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja tööandjatega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet. Samuti toetab see üldpädevuste kujunemist ning on kooskõlas muutunud õpikäsitusega, mis eeldab elulähedast õppimisviisi.

Algatuse käigus saab õpilane teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on oluline. Lisaks saab noor teada ja ise kogeda, milline näeb välja tema ema või isa igapäevatöö ehk milline on lapsevanema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus. Juhul, kui mõnel lapsel ei ole võimalus enda vanemate tööga tutvuma minna, siis võib tutvuda näiteks mõne muu lähisugulase või ka klassikaaslase vanema tööga.

Tööandjate huvi on suur

Üle-eestiliselt toimus „Tööle kaasa!” 2019. aasta veebruaris teist korda. Siis osales ligi 900 tööandjat, ligi 200 kooli ning 3300 õpilast. Võrreldes esimese, 2018.aastaga, tõusis osalenud tööandjate ja õpilaste arv lausa kahekordselt. Suur osalejate huvi ning positiivne tagasiside nii tööandjate kui ka koolide poolt annavad kindlust, et algatusega tuleb jätkata. Paljud osalejad avaldasid lootust, et algatusest võiks saada traditsioon.

Eelmisel aastal osalesid „Tööle kaasa!” algatuses koolid ja tööandjad üle Eesti – nii suured kui väikesed –, ja väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Oli tööstus- ja tootmisettevõtteid, kaubandusettevõtteid, toitlustusettevõtteid, avaliku sektori asutusi jpt.

Samuti sai tutvuda seinast seina ametitega, teiste seas näiteks advokaat, arst, logistik, näitleja, lennujuht, raamatupidaja, õpetaja, päästja, personalispetsialist, filmifestivali korraldaja, laotöötaja, klienditeenindaja.

Koolid, kasutage võimalust!

Algatusega liitumine on väga lihtne, selleks tuleb end registreerida veebilehel www.töölekaasa.ee. Samalt lehelt leiab ka nii koolidele kui tööandjatele mõeldud juhendmaterjalid, kus samm-sammult „Tööle kaasa!“ osalemise erinevad etapid lahti kirjutatud. Lisaks leiab samalt lehelt ka valiku töölehti, mida õpilased saavad täita, et õpitut paremini mõtestada.

Kuigi kahel eelneval aastal on koolide poolt osaletud pigem üksikute klasside kaupa, siis on olnud ka koole, kus kogu kooli õpilased läksid tutvuma oma vanema tööga. Seejuures pole  vähemolulisem ka lastele koolis olevate erinevate ametikohtade ja õpetaja töö tutvustamine, seega miks mitte koolil registreeruda ka tööandjana ja kutsuda kooli töötajate lapsi vanemate tööeluga tutvuma. Võimalusi on mitmeid, valik on Teie!

Seotud uudised

Milleks võtta laps „Tööle kaasa!“?

1. December 2017

  12.−16. veebruaril 2018 avavad Eesti ettevõtted uksed oma töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Osalema on oodatud 7.−9. klassi õpilased ja…

Andke noortele võimalus tööeluga tutvumiseks

10. January 2020

Sageli kuuleme nii tööandjate, lapsevanemate kui ka noorte endi murelikku kurtmist selle üle, et noorte töölesaamise võimalused on piiratud, sest neil puudub eelnev töökogemus ja enamasti ka vajalikud…

Laps tööle kaasa? Miks ka mitte!

2. February 2018

Kui harilikult võetakse laps tööle kaasa sundolukorras, siis sellel kuul toimuva „Tööle kaasa!” projekti eesmärk on seda just julgustada ja soovitada. Eelmisel aastal edukatelt katsetatud projekti käigus on…