Ettevõtlusõpe jõuab kutse- ja rakenduskõrgkoolidesse

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on valminud ettevõtlusõppe moodulid nii üld-, kutse- kui kõrgkoolidele. Uusi õppe- ja juhendmaterjale piloteeritakse järgmisel aastal pea kolmekümnes koolis, eelkõige on fookuses ettevõtlusõppe rakendamine kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak märkis, et haridus peab tööturu ootustega sammu pidama. „Aina olulisemad on ülekantavad pädevused nagu ettevõtlikkus, loovus ja probleemide lahendamise oskus,“ sõnas Varrak. „Ettevõtluse alased teadmised ja oskused koos ettevõtliku hoiakuga aitavad igaühte elus edasi – kas ettevõtja või töötajana. Ettevõtlikele inimestele toetub kogu Eesti edu. Kutsun kõiki õppeasutusi osalema ettevõtlusõppe programmi tegevustes, et ettevõtlusõpe oleks kättesaadav igale noorele.“

Programmi Edu ja Tegu erinevates tegevustes on kahe aasta jooksul kaasa löönud pea kolmsada üldharidus-, kutse- ja kõrgkooli ehk ligikaudu 40% Eesti koolidest. Ettevõtlusõpet pakub ligikaudu kakssada kooli ehk umbes kolmandik kõigist Eesti koolidest.

2016. aastal käivitatud programmi Edu ja Tegu raames on praeguseks loodud ettevõtlusõppe moodulid kõigile haridustasemetele. Moodulist saavad õpetajad ja õppejõud tuge ja kindlust ettevõtluse õpetamiseks, samuti ideid, mida õpetada, kuidas õpet kavandada ja läbi viia. Moodulid hõlmavad õpieesmärke, õpiväljundeid, õppemeetodeid, hindamiskriteeriume, õppematerjale, lähteülesandeid jne. Need lähtuvad ettevõtluspädevuse mudelist, mille töötasid välja Eesti ülikoolide teadlased, võttes aluseks on Euroopa Komisjoni ettevõtluspädevuste raamistiku EntreComp.
Järgmisel aastal jätkub ettevõtlusõppe moodulite ulatuslik piloteerimine koolides, kes selleks soovi on avaldanud. Piloteerimist toetab igas koolis tugiisik, kes on ise osalenud mooduli väljatöötamisel ning saadavat infot kasutatakse moodulite täiendamiseks. „Piloteerima on oodatud kõik koolid,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi programmijuht Kristi Ploom, kelle poole tuleks vastava sooviga pöörduda.

Õpetajate täienduskoolitusi on korraldatud kahe aasta jooksul ligikaudu tuhandele osalejale. Järgmisel aastal on põhirõhk ettevõtlusõppe moodulite rakendamist toetavatel ja ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendavatel koolitustel.

Edu ja Tegu programmiga seotud tegevustest on enim avalikkuse tähelepanu pälvinud Ettevõtliku Kooli algatus, Junior Achievement’i õpilasfirmade programm ning STARTER’i äriideede arendusprogramm. Kõigi kolme eesmärk on kaasata uuel aastal veelgi rohkem õppeasutusi ja õppureid.

 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade

Seotud uudised

Praktiline ettevõtlusõpe koolides kogub populaarsust

31. august 2017

Seda, et ettevõtlusõpe on koolides järjest populaarsem näitab koolitatud uute ettevõtlusõpetajate arvu kasv. Kindlasti on ettevõtlusõppe levikule kaasa aidanud Edu ja Tegu programm, mis võimaldab pakkuda õpetajatele tasuta…

Tasuta Majandusvihik jõuab koolilasteni juba 5ndat korda

28. september 2017

Kui Valemivihik 2013. aastal kümneaastaseks sai, võttis ettevõte  juubeliaasta puhul eesmärgiks panustada majandus- ja ettevõtlusõppe edendamisse. Nii sündis Valemivihiku “väikevend” Majandus- ja ettevõtlusvihik, mis kujutab endast Junior Achievementi…