Renditööjõu ja hooajalise tööjõu kaasamise seminar

Suvi on aeg, mil paljud noored otsivad hooajalist tööd. Sel poolaastal peaksid jõustuma mitmed töölepingu seaduse muudatused, millega muutuvad muuhulgas leebemaks noorte palkamisega seonduvad nõuded. See võimaldab tööandjatele paremini noori hooajalistel töödel kaasata ning annab noortele paremad võimalused teenida lisaraha ja saada esimesed töökogemused. Kaubanduskoda korraldab 11. aprillil seminari „Renditööjõu ja hooajalise tööjõu kaasamine“, kus muuhulgas räägitaksegi noorte töötamise võimalustest ja jõustuvatest seadusemuudatustest.

Seminari ajakava:

9.30 Registreerimine

10.00 Avasõnad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsilt ja Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimehelt

10.10 Politsei- ja Piirivalveameti kogemus lühiajalise töötamise registeerimisel ja elamislubade väljastamisel renditöötajate Eestisse toomisel kolmandate riikide kodanikele. – Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti peaekspert

Ettekandes antakse ülevaade:
– Mis on olnud Politsei- ja Piirivalveameti senine praktika lühiajalise töötamise registeerimisel ja elamislubadel väljastamisel renditöötajatele kolmandatest riikidest pärit kodanikele?
– Missuguste on välismaalaste seaduse jaanuaris jõustunud muudatused, mis enim mõjutavad renditööjõu kaasamist?
– Kelle poole ettevõte, kel huvi renditöötajaid kolmandast riigist kaasata, nõu saamiseks pöörduma peaks?

10.45 EURESe kogemus tööjõu vahendamisel Euroopa Liidu liikmesriikidest. – Marta Traks, EURES Eesti juht

11.10 Kogemuslugu renditööjõu kasutamisel – esineja kinnitamisel

11.40 Hollandi näide paindliku tööturu kujundamisel. – Jacco Adriaanse, restoran Art Priori juht, koolitaja

12.10 Lõuna

12.45 Töölepingu seaduse muudatused alaealiste värbamisel. – Sotsiaalministeeriumi esindajad, töösuhete poolelt Liis Tõnismaa ja tööturu poolelt Kaisa Lõhmus.

Ettekandes antakse ülevaade:
– Missugused on peamised muudatused alaealiste töötajate kaasamisel?
– Missugust tuge pakub alaealiste töötajate kaasamisele riik?

13.15 Õpilasmalev kui sild noore ja tööandja vahel
Ott Väli on SA Õpilasmalev juhataja.
Marko Aleksejev on SA Õpilasmalev kliendihaldur-logistik

13.45 Ahtol AS kogemuslugu õpilasmalevaga koostööst. – Olari Püvi, Ahtol AS

14.15. Seminari kokkuvõte ja lõpp

Registreerimine: kuni 7. aprillini 2017.

Osalustasu: 30 € + km (EKTK ja Eesti Masinatööstuse Liidu liikmele), 60 € + km mitteliikmele

Lisainfo:
Merit Fimberg-Espuch
merit@koda.ee
+372 604 0078

Seotud uudised

Ministeerium kiitis heaks koja ettepanekud!

29. April 2016

Kaubanduskoda esitas Sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis aitavad noortel juba alaealisena saada esimesed väärtuslikud töökogemused. Tänaseks on ministeerium koja ettepanekuid arvestanud ning välja töötanud töölepingu seaduse muudatused, millega leevendatakse alaealiste…