Konverentsil „Töö ja oskused 2025“ keskendutakse tööjõu ja oskuste lähendamisele

Sihtasutus Kutsekoda koostöös partneritega korraldab 20. aprillil konverentsi, kus tutvustatakse  tuleviku töö sisu, tähendust ja oskuste vajadust mõjutavaid tulevikutrende ning esimesi OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosi tulemusi. Konverentsi on võimalik jälgida mugavalt otseülekandena Postimees.ee keskkonnas!

Konverentsi avab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning ettekanded seob tervikuks päevajuht Urmas Vaino. Konverentsi võtmekõnelejaks on Mark Keese OECD-st, kes avab megatrende, mis mõjutavad tulevikus tööjõuturul vajalikke oskusi ning tööturu toimimise mehhanisme. Olulisematest tulevikutrendidest Eesti vaatepunktist kõnelevad Viljar Lubi, kes keskendub tehnoloogia ja rahvusvahelistumise mõjudele, Mati Heidmets, kes räägib muutustest õppimises ja õpetamises ning Siim Raie, kes avab kultuuri ja kapitali vahelisi seoseid. Kogu eelneva võtavad oma vaatepunktist kokku tööturu osapoolte esindajad Mait Palts ja Peep Peterson.

Konverentsi arutelupaneelis osalevad ettevõtjad, koolide ja haridussüsteemi esindajad, kes mõtestavad muutuste ulatust, mis on Eestis vaja ellu viia, et inimeste oskused toetaksid paremini majanduse arengut. Vaagitakse, kas on aeg peenhäälestamiseks või suurteks tegudeks. Arutelu aluseks on OSKA rakendusuuringute tulemused IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala valdkondades, mille üle arutlevad Jaak Aaviksoo, Ants Sild, Ellen Tohvri, Haana Zuba-Reinsalu, Ivar Dembovski, Mart Laidmets ja Ott Pärna.

Elus eduka kannapöörde teinud inimesed räägivad oma loo uuest normaalsusest, mis tähendab mitme erineva karjääri läbimist elu jooksul. Esitamisele tulevad inspireerivad lood endisest riigiametnikust, kes on nüüd põhumajade ehitaja, hotelliteenindajast, kes on nüüd korstnapühkija; ajakirjanikust, kes on nüüd lennujuht ning IT-ala juhtivtöötajast, kes leidis oma uue kutsumuse kondiitrina.

Konverents „Töö ja oskused 2025“ toimub 20. aprillil Mektorys. Konverentsile registreerumine on kohtade täitumise tõttu lõppenud, kuid Postimees.ee keskkonnas toimuva veebiülekande vahendusel on võimalik konverentsipäevast siiski osa saada.

Konverentsi korraldavad SA Kutsekoda, Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit, Ametühingute Keskliit, Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Sotsiaalministeerium. Konverents on osa OSKA „Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine“ programmist.

Konverentsi päevakava: http://www.kutsekoda.ee/et/oska/oska_konverents

 

Seotud uudised

Toimus konverents “Talendid tuleviku teenistuses”

13. jaanuar 2014

9.-10. jaanuaril toimus Tartus kolmas konverents sarjast "Talendid tuleviku teenistuses". Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool ning ühtlasi tähistati ka Eesti olümpiaadide 60. aastapäeva.  "Unistused ellu!" võrgustiku asutaja Tiia…

Konverents “Õpipoisiõpe – õng või kala?”

29. märts 2016

Kutsume ettevõtjaid õpipoisi- ehk töökohapõhist õpet tutvustavale konverentsile. Eestis üha enam populaarsust koguva töökohapõhise õppe põhieesmärk on valmistada ette majanduse, ühiskonna ja ettevõtluse vajadustele vastavat tööjõudu kõige vahetumal viisil…