Algavad koolitused ettevõtjatele ja ettevõtlusõppe õpetajatele

Üle-riigilise Ettevõtlusõppe programmi raames algavad koolitused, kuhu on oodatud osalema ettevõtluse ja majanduse õpetajad, õppejõud ning ettevõtjad. Oodatud on kõik, kes soovivad endas arendada mentoriks olemise oskusi ning on valmis kaasa aitama Eesti ettevõtluse ja ettevõtlusõppe arengusse.

Koolitustel käsitlevate teemade ring on väga lai. Saab baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.  Tutvutakse intellektuaalomandi temaatikaga ning uuritakse, milliseid võimalusi pakuvad uued tehnoloogiad ja loovustehnikad.

Kõik pakutavad koolitused aitavad kaasa ettevõtlikkuse tõstmisele. Koolitustel kaastakse lektoritena ka ettevõtjaid.

Tutvu lähemalt pakutavate koolitustega sündmuste kalendris ja hoia end kursis Ettevõtlusõppe programmi uudistega Facebooki lehel.

 

Lisainfo programmi ja koolituste kohta: Anneli Lorenz, anneli.lorenz@ut.ee

Seotud uudised

Algas üle-Euroopaline ettevõtlusõppe edendamise projekt

4. juuni 2015

Viie riigi haridusministeeriumide osalusel ja Euroopa Junior Achievement’i eestvedamisel algas Brüsselis ettevõtlusõppe edendamise projekt, mille käigus võrreldakse riikide seniseid praktikaid ja töötatakse välja ühtsed suunised, kuidas laiendada ettevõtlusõpet…

Ettevõtlusõppe arendamiseks kogunes Tallinnas laiapõhjaline töörühm

3. veebruar 2014

Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsel kogunes 29. jaanuaril Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise töögrupp. Kohtumise eesmärk oli üle-eestilise kompetentsi koondamine, et suunata…