Global Money Week 2016 tähistamine Eestis

15. märtsil toimus Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses säästmisteemaliste mängude konkursi Take part! Save smart! võidutööde autorite autasustamine, kõigi osalenute tunnustamine ning konkursi võitnud mängude tutvustamine.

Tänuürituse avasõnad lausunud Rakvere linnapea Mihkel Juhkami andis põgusa ülevaate Rakvere Targa Maja loomise ideest ning edasisest arengust, julgustades noori seeläbi tulevikus avatult ja säästlikult mõtlema.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm juhtis üritusel osalenute tähelepanu haridusele, haritusele ning rõhutas positiivsete emotsioonide olulisust meie igapäevaelus. Finantskirjaoskuse edendamisest kõneles programmi üks eestvedajatest, Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna jurist Anu Olvik. „Kas Sina tead, kuidas rikkaks saada? Kuidas saavutada olukord, kus raha töötab Sinu eest ja Sina võid teha asju, mis meeldib? Kui Sa ei tea, siis palun tee endale ja oma lähedastele teene ja investeeri oma finantsharidusse veidi aega!“ (Jaak Roosaare. Rikkaks saamise õpik) Finantskirjaoskuse kaudu püütakse kujundada noorte hoiakuid, anda neile uusi teadmisi ja oskuseid ning arendada ettevõtlikkust. Raha kasutamine on oskus, mis nõuab meie igapäevast pühendumist, tõdes Olvik.

Avasõnadele ja esitlusele järgnes mängude konkursile laekunud võidutööde tutvustus ning auhindade üleandmine. Konkursile laekus kokku 16 mängu, sh 12 väga huvitavat ja omanäolist lauamängu, mida üritusel osalejatel oli kohapeal võimalus imetleda ja ise proovida, lisaks erinevad hariva sisuga veebimängud.

Mängude teemavalik oli väga lai, alates ökoloogilise jalajälje vähendamisest looduses kuni raha säästmiseni välja. Võistlusele laekunud töid hindas žürii, kuhu kuulusid Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse arendusjuht Keit Kallas, Lääne-Viru Maavalitsuse Haridusja sotsiaalosakonna vanemspetsialist Merle MaimjärvMirka ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise ja majandusarvestuse esimese kursuse tudengid. Žürii hindas mängude juures sisukust, mängurõõmu, kasutatavust igapäevases õppetöös, uudsust, ülesehitust ja teostust.

I vanuseastmes, 1.-3. klass hindas žürii parimaks lauamängu „Toitu tervislikultsäästa tervist“, autorid Kevin-Kerdo Kollamaa ja Nele-Liz Sammul Põlula Koolist. Neid juhendas Inge Korka.

II vanuseastmes 4.-6. klass kuulutati võitjaks lauamäng „Terve Eesti säästab“, autorid Berit Aare, Brenda Aare, Victoria Adonov, Getrin Altermann, Siim Belisaar, Targo Bendi, Veroonika Karamkova, Lerika Lihatsova, Katriin-Liisbeth Lillbok ja Markus Pajusaar Sõmeru Koolist. Juhendaja Merike Sõmermaa.

III vanuseastme, 7.-9. klass võit rändas Rakvere Gümnaasiumisse. Võidutöö “BugidiBugidi” autorid olid Ulrika Saar, Getter Johanna Kerm ja Brenda Brigitta Vetik ning neid juhendas Reet Bobõlski.

Võidutööde autoritel oli võimalus  oma mänge tutvustada ning saalis tekkinud õhina järgi võis arvata , et mängud leiavad tulevikus kindlasti kasutust kas siis  igapäevases õppetöös või sõpruskondades.

Rahvusvaheline finantskirjaoskust edendav organisatsioon Child and Youth Finance International (CYFI) viib igal aastal läbi rahvusvahelist Global Money Weeki, mis käesoleval aastal toimub ajavahemikus 14-20.03.2016. Seekordne alateema on Take part! Save smart!. Rahvusvahelise Global Money Week 2016 tähistamise koordineerija on CYFI esindaja Eestis Ettevõtlusteater MTÜ koos parteritega.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool korraldas 16. märtsil 2016 koostöös Ettevõtlusteater MTÜga ja Global Money Week 2016 egiidi all võistluse Idee teoks.

Säästmisteemaliste mängude konkursi Take part! Save smart! läbiviimist ja samanimelise tänuürituse korraldamist 15. märtsil Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuses toetasid Rahandusministeerium, Haridusja Teadusministeerium, Europe Direct Lääne-Virumaa, Ettevõtlusteater MTÜ, Lääne-Viru Maavalitsus, Rakvere Linn ja Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus.

Rohkem informatsiooni ja pildimaterjali toimunud ürituse kohta on võimalik leida meie koduleheküljelt www.ettevotlusteater.eu ning facebooki lehelt https://www.facebook.com/Ettevotlusteater/

Seotud uudised

Global Money Week 2015 tähistamine Eestis

13. märts 2015

Global Money Week 2015 nädalat tähistati Eestis loomekonkursiga "Save today. Safe tomorrow".  Rakvere Gümnaasiumis toimus 11. märtsil ka samanimeline konverents. Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis tähistati nädalat võistlusega "Idee teoks 2015".…

Valminud on video Ettevõtlusteatri noorte sõidust Istanbuli

27. november 2013

Video kajastab Ettevõtlusteatri senist rahvusvahelist tegevust, koostöö rahatarkust edendava partnerorganisatsiooniga Child and Youth Finance International jätkub. Mattias Lepp`a lool põhinev etendus-seminar "Click&Grow – time to show" toimub 21.…