Noor töötaja – millega arvestada, kuidas aidata?

Ilmselt olete kõik ühel hetkel olukorras, mil tuleb töötajaid värbama asuda. Ükskõik, kas ettevõttes töötab 5, 15 või 150 inimest, kas põhjuseks on laienemine või mõne inimese lahkumine – mõnikord tuleb kedagi tööle võtta. Uue töötaja tööleasumisega on tööandjal alati kõrged ootused ning neilt oodatakse efektiivset ning pikaajalist tegutsemist ettevõtte heaks.

On palju põhjuseid, miks värvata tööle noort inimest. Isegi, kui tal on veel õpingud pooleli ning isegi, kui tal pole veel varasemat kogemust. Samas kaasnevad noore ja kogemusteta inimese värbamisega tööandja jaoks alati ka teatud riskid.

Noore töötaja värbamise puhul tuleb seetõttu erilist tähelepanu pöörata nii tulevase töö kui ka töösuhte üksikasjades läbirääkimisele. Ilma eelneva kogemuseta inimese tööleasumisel tuleb erilist tähelepanu pöörata ka juhendamisele ja väljaõppele ning tööohutusele.

Värvates noort või lihtsalt varasema töökogemuseta inimest, pea meeles, et:

–          Noorele tuleb hoolikamalt kui muidu anda selgitusi töölepingu kohta.  Tööelu alustav inimene ei pruugi mõista kirjapandut nii nagu sina. Ta ei pruugi ise osata ühe või teise tingimuse kohta arvamust avaldada, kuna tal puudub kogemus ja võrdlusmoment. Julgusta teda küsima, kui tunned oma kogemuse pealt, et lepingus võis midagi jääda segaseks. 

–          Töösuhe tekib töötaja tegeliku tööleasumisega. Proovipäevi pole olemas ning töövõtete omandamiseks ning töötaja sobivuses veendumiseks on ette nähtud katseaeg. See aga tähendab ametlikku töösuhet ning kõiki töösuhtes olemisega kaasnevaid õigusi ja kohustusi mõlemale poolele. On siiski ka üks erand –  Töötukassas arvel olevatel töötutel on Töötukassa teenusena võimalik teha ÜKS proovipäev.

–          Kui võtad tööle 15-17 aastase töötaja, on töölepingu sõlmimiseks ja tööle lubamiseks nõutav noore seadusliku esindaja nõusolek. Kindlasti ei ole see takistus noorele töökoha pakkumisel, kuid sellega tuleb arvestada.

–          Noortel on sageli pooleli ka õpingud. Toeta neid selles ja anna võimalus töö kõrvalt haridus omandada. Ühelt poolt on noortele selleks (eksamiteks, lõputöö kirjutamiseks jne) seadusega ette nähtud õppepuhkus, kuid oluline on seejuures ka tööandja toetav suhtumine.

–          Noortel puudub enamasti kogemus ning nad vajavad seetõttu rohkem juhendamist. Samas õigustab see täiendav panus ennast enamasti üsna pea. Kuigi kõige rohkem tööõnnetusi juhtub noortega, mis võib olla hirmutav statistika, on suur osa neist õnnetustest just sellised, mis tulenevad vähestest oskustest või kogenematusest. Ehk just tööandja saab tagada selle, et neid õnnetusi ei juhtuks.

–          Noore töötaja juhendamisel pööra tähelepanu kahele aspektile – nii juhendite olemasolule kui ka juhendamisele. Juhendamise puhul ei piisa vaid ühekordsest sissejuhatavast „loengust“, eriti kui töö on potentsiaalselt ohtlik. Õigete töövõtete harjumuse ja rutiini väljakujundamiseks vajaliku väljaõppe saab kohapeal läbi viia kogenud spetsialist või staažikam töötaja.

–          Ohutuse tagamiseks vajalikke juhendeid koostades pea silmas, et neid pole vaja vaid linnukese kirja saamise pärast. Vaata järgi, kas teie juhendid sisaldavad informatsiooni, mis kehtib just teie ettevõttes konkreetse töö tegemisel! Sageli kasutatakse lihtsalt leitavaid standardjuhendeid, millest töötaja ei saa aga vajalikku infot oma töö ohutuks tegemiseks.

–          Selleks, et aru saada, kas uue töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ning isikuomadused on kokkulepitud töö tegemiseks sobivad, on ette nähtud katseaeg. Katseaeg algab esimesest tööleasumise päevast. See on ametlik töösuhe ning selle eest tuleb maksta tasu ning pooltele laienevad kõik töösuhtes olemisega tagatud õigused.

–          Sinu suhtumine noorde töötajasse määrab ära selle, kuidas noor töötaja tulevikus töösse ja järgmistesse tööandjatesse suhtub. Ja võib-olla on ta tulevikus hoopis sinu koostööpartner või ülemus? Aidake noorel kiiresti töökollektiivi sulanduda ja ärge jätke teda üksi. Pisut rohkem tähelepanu alguses tasub tulevikus enamasti kuhjaga ära!

Loe täpsemalt noore töötaja värbamise ja juhendamise kohta SIIT. Vaata ka tööelu portaali www.tööelu.ee!

Seotud uudised

Võrgustiku ümarlaud „Kust saab noor töökogemuse?“

10. märts 2015

19. märtsil kell 10.00-12.00 toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ümarlaud, kus arutletakse noorte töötamist puudutavate regulatsioonide üle. Ettevõtjatelt ja noortega tegelevatelt organisatsioonidelt on tulnud tagasisidet, et noortele esimese töökogemuse andmist…