Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

Konkursiga tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks.
Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate haridusasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.

Enne eduloo esitamist küsi endalt:
  •  Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, toetades õppetöö seotust päriseluga?
  •  Kas kaasan oma ettevõtmistesse erinevaid partnereid?
  •  Kas minu ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?
  •  Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?
  •  Kas see oli noorte/laste poolt ellu viidud?
  •  Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?
  •  Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, siis see konkurss on just Sulle!

Auhinnad antakse järgmistes kategooriates:
  •  Parim heategu kogukonnale
  •  Parim koostöö partneriga
  •  Põnevaim tund
  •  Parim noorte/laste algatus
  •  Ettevõtlik lasteaed

Suure huviga ootame Sinu edulugusid hiljemalt 15.05.2015.

Osalemine:
  •  Eduloo kirjelduse ankeet koos juhendiga on kättesaadav siin.
  •  Konkursile ootame 2014/2015 õppeaasta edulugusid.
  •  Kui oled meie edulugude konkursist varem osa võtnud, siis arvesta, et ühe ja sama loo esitamine on
      lubatud ainult 1 kord!
  •  Üks asutus võib esitada mitu edulugu.

Täidetud ankeet koos algatust illustreeriva materjaliga palume esitada elektrooniliselt ettevotlikkool@gmail.com hiljemalt 15. maiks 2015.

Hindamisetapid:
Esialgu kogume edulood kokku maakondlikul tasemel. Maakondlikud žüriid valivad välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis lähevad edasi üleriigilisele hindamisele. Võitjad selguvad ja saavad auhinnatud sügisel 2015. üle-eestilisel haridusfestivalil.

Noorte ettevõtlikkuse süsteemset arengut toetab haridusprogramm „Ettevõtlik kool“. Rohkem programmist siin.

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses.

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Kõike seda aitavad välja arendada lasteaiad ja koolid.

Ettevõtlikkust ja edu!
Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ eestvedajad

Lisainfo:
Kristi Goldberg
kristi.goldberg@ivek.ee
Tel: 551 5311

Seotud uudised

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

27. aprill 2016

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses! Projekti „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel haridustasemetel“ (EETA) raames tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid…

Ettevõtliku kooli edulugude konkursi parimad on selgunud!

24. oktoober 2016

20. oktoobril Pärnus toimunud Haridusfestivalil selgusid üle-eestilise konkursi „Õppimine on põnev!“ parimad viies erinevas kategoorias – põnevaim tund, parim koostöö partneriga, heategu kogukonnale, parim noorte algatus ning ettevõtlik…