Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkurss “ÕPPIMINE ON PÕNEV!”

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus põnevus ja seotus päriseluga on tihedalt lõimitud õppekavaga. Need on lood, kus küsides "Mida õpiti?" peab selguma hoopis vastus küsimusele "Kuidas õpiti?".

Selleks, et just need lood kõige parimatest ettevõtlikest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid suuremale hulgale huvilistele jutustatud, kuulutame välja edulugude konkursi “Õppimine on põnev!”, mille eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikku hoiakut.

Konkursi raames on võimalik projekte esitada järgmistes kategooriates:

·         Parim heategu kogukonnale

·         Parim koostöö partneriga (lapsevanem; omavalitus; MTÜ; ettevõte jne)

·         Põnevaim tund (külalisõpetaja(te) kaasamine; seotus päriseluga; ettevõtlik õpetaja ehk omapärased õppemetoodilised lahendused)

·         Parim noorte/laste algatus (ettevõtmine, mis on algatatud õppeasutuses)

Enne eduloo esitamist küsi endalt:

·         Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamiseks minu õppeasutuses, toetades õppetöö seotust päriseluga ja kuhu olid kaasatud erinevad partnerid?

·         Kas minu ettevõtmine võimaldas noorte/laste ideid rakendada?

·         Kas ettevõtmine oli noorte/laste poolt algatatud?

·         Kas see oli noorte/laste poolt elluviidud?

·         Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada ettevõtlikku hoiakut?

·         Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

Kui suutsid vähemalt ühele küsimusele vastata jaatavalt, siis võid rahuliku südamega eduloo ära saata! 🙂

Konkursile ootame ettevõtlikke edulugusid õppeaastal 2013/2014 läbiviidud tegevuste kohta. Oma õppeasutuse edulugude esitamise tähtaeg on 31. mai.

Eduloo kirjelduse ankeet koos juhendiga on kättesaadav siin, täidetud ankeet palume esitada elektrooniliselt ettevotlikkool@gmail.com

Esialgu kogutakse edulood kokku maakondlikul tasemel, mille seast valitakse välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis saadetakse edasi üleriigilisele hindamisele. Parimaid edulugusid tunnustame oktoobris Ida-Virumaal Haridusfestivali Auhinnagalal.
 

Ettevõtlikkust ja edu!

“Ettevõtliku kooli” meeskond

Lisainfo:
Egon Eiche
egon@heak.ee

Seotud uudised

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

20. aprill 2015

Konkursiga tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut…

Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

27. aprill 2016

Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses! Projekti „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõikidel haridustasemetel“ (EETA) raames tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid…

“Ettevõtliku kooli” edulugude konkursile saadeti üle 90 eduloo

2. juuni 2014

Märtsi alguses kuulutas haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” üle-eestiline võrgustik välja edulugude konkurssi “Õppimine on põnev!”. Hindamisele saabus üle 90 eduloo nii lasteaedadest kui koolidest. Kõige rohkem saabus edulugusid Lääne-…