Sellel nädalal toimub „Tagasi kooli” fookusnädal

Kätte on jõudnud parim aeg registreerida end külalisõpetajaks kodanikualgatuse „Tagasi kooli” infosüsteemis, sest sellel nädalal, 17.-21. veebruaril toimub „Tagasi kooli“ üle-eestiline fookusnädal.

Sellel nädalal oodatakse külalisõpetajaid koolidesse üle Eesti. Et tund kokku leppida, tuleb omavahel saada kokku külalisõpetajal ja koolis töötaval õpetajal. Vastastikku aitab sobivaid koostööpartnereid leida "Tagasi kooli" uuenenud e-lahendus, mille vahendusel saavad mõlemad osapooled anda märku oma eelistustest külalistundide jaoks. Initsiatiivi tunni kokkuleppe sõlmimiseks on oodatud võtma nii õpetajad kui külalisõpetajad ise.

Kui varasemalt toimus „Tagasi kooli” algatus korra aastas ühe nädala piirides, siis uue tehnoloogilise abimehe kasutuselevõtt võimaldab jätkata külalistundide läbiviimist kogu kooliaasta jooksul. „Tagasisidele tuginevalt oleme „Tagasi kooli“ algatuse jaoks loonud infosüsteemi, mis võimaldab õpetajatel ja inimestel väljastpoolt kooli mis tahes ajahetkel üksteist hõlpsamini üles leida ning kavandada koolitund neile sobivaks ajaks. Sel viisil saame anda tegutsemisvabaduse rohujuuretasandile ja kokku võib saada inimene inimesega, ilma kõrvaliste isikute vahendamiseta,“ ütles algatuse üks eestvedajatest Triin Noorkõiv.

Algatusega on oodatud liituma nii üksikisikud kui organisatsioonid. Swedbanki jaepanganduse divisjoni juht Ulla Ilisson kõneles „Tagasi kooli” algatust ja uut infosüsteemi tutvustaval üritusel sellest, kuidas pangatöötajad tulid rõõmuga kaasa pilootprojektiga, kus käidi algkoolides rahaga ümber käimisest rääkimas. “Pangas näeme igapäevaselt, mille osas inimesed kõige rohkem nõu ja abi vajavad. Rahaasjade ajamine on selgelt üks teema, millele peaks tähelepanu pöörama juba kooliealiste puhul, et Eestis kasvaksid oma rahaasjades kergesti orienteeruvad inimesed. Seepärast ongi Swedbank otsustanud toetada „Tagasi kooli“ algatust nii rahaliselt kui oma inimeste abiga,” sõnas ta. „Minule andis kogemus kooliõpetajana kindla tunde, et see algatus muudab ühiskonna ja kooli suhtlemise lihtsamaks ning aitab õpilastel õpitut koolivälise eluga parmeini siduda,» ütles Ilisson.

„Tagasi kooli“ eesmärk on aidata kaasa koolide ja ülejäänud ühiskonna koostöö suurenemisele. Kõiki huvilisi kooliõpetajaid ja tegusaid kodanikke, kes on valmis andma koolis vähemalt ühe tunni, oodatakse aadressil www.tagasikooli.ee.

“Tagasi kooli” on ellu kutsutud 2007. aastal Sihtasutus Noored Kooli poolt. Eesti Vabariigi Presidendi toetusega on ettevõtmine jõudnud tuhandete huvilisteni ning on jätkanud kasvamist sellest ajast peale. Algatust veavad eest Noored Kooli programmi vilistlased Triin Noorkõiv ja Tiina Pauklin. Infosüsteemi arendamisprojekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Swedbank, „Tagasi kooli“ algatuse strateegiline partner.

Lisainfo:
Triin Noorkõiv
„Tagasi kooli“ algatuse eestvedaja
520 6603
triin@tagasikooli.ee

Seotud uudised