3. jaanuaril leidis Rakveres aset ettevõtlusteatri metoodika koolitus

Ettevõtlusteater MTÜ viis 3. jaanuaril Rakveres läbi ettevõtlusteatri metoodika koolituse õpetajatele, õppejõududele ja erinevate haridusega seotud organisatsioonide esindajatele.

Juhatuse liige Piret Põld tutvustas kahekümne neljale Eesti eri paigast kokku tulnud huvilisele Ettevõtlusteater MTÜ seniseid saavutusi ja edasisi tegevusplaane. Huvi metoodika kasutusele võtu vastu on erinevatel haridustasemetel suur. Märtsist alustatakse ettevõtlusteatri valikaine lugemist bakalaureuseõppe teise kursuse tudengitele Tallinnas.

Metoodik Diana Tandru selgitas Ettevõtlusteater MTÜ ja Take Tech ettevõtte külastuse metoodika kasutamise võimalusi ettevõtluse õpetamisel. Uudne, noortele sobiv lähenemine aitab elavdada igapäevast õppetööd. Seda on kinnitanud Junior Achivement Eesti 2013. aasta suvekoolis ettevõtte külastuse järel koostatud ja efektselt esitatud näitemäng ettevõtlusteatri metoodikat kasutades.

Üle kümne aasta juhtimiskoolitustel teatri vahendeid kasutanud Heiti Pakk rõhutas, et ettevõtlusteatri metoodika võimaldab väga erinevate ainete lõimimist ja põhimõtteliselt kõigi ainete õpetamist läbi mängulise lähenemise.  Heiti Pakk´i sõnade kohaselt räägib teater alati mingit lugu läbi tegevuse ja rollide. Tema arvates on ettevõtlusteater fun ning ta viskas õhku mõtte, et mine tea, kes seal enam õpib, kas vaataja või tegija. Heiti Pakk lisas, et “Ettevõtlusteater kui kollektiivne ja mitmetahuline mudel katab suure osa kollektiivsest õppimisest”.

Ettevõtlusteater on uudne ettevõtluse õpetamise metoodika, mis on suunatud üliõpilastele ja gümnaasiumiõpilastele ning ametikoolide ja põhikoolide viimaste klasside õpilastele.

Koolitust toetas Hasartmängumaksu Nõukogu, Ettevõtlusteater MTÜ tänab kõiki oma toetajaid ja partnereid.

Rohkem informatsiooni:
Ettevõtlusteater MTÜ tegevjuht Piret Põld
Ettevõtlusteater MTÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Siiri Kohver

e-kiri: siiri@ettevotlusteater.eu
Koduleht: www.ettevotlusteater.eu
Facebook: https://www.facebook.com/Ettevotlusteater

6 hea5 hea84

Seotud uudised