Riik soovib edendada rahva finantskirjaoskust

Rahandusministeerium ja haridusministeerium tutvustasid 10. detsembril Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rakenduskava.

Rahandusministeerium plaanib lastele ja kooliealistele jagada infolehti, korraldada õpetajakoolitusi ning teha koolides seminare ja avalikke loenguid, teatas ministeeriumi peaspetsialist Janika Lüüs rahatarkuse konverentsil Tallinnas. Aset leiab see haridusministeeriumi eestvedamisel ja aitavad ka finantsinspektsioon, sotsiaalministeerium, Eesti Pank, tarbijakaitseamet, Tallinna Börs, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda ning Pangaliit.

Haridusministeeriumi peaekspert Imbi Henno märkis, et põhikooli riikliku õppekava (RÕK) ainekavades kajastuvad raha ja rahandusega seotud teemad otseselt näiteks inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse, aga ka matemaatika, käsitöö ja kodunduse ainekavades.

Põhikooli RÕK-i ettevõtlusõppe valikaine ainekava lahtikirjutamine on plaanis tänavu neljandaks kvartaliks ja selle kirjeldus kättesaadav netiküljel Õppekava.ee.

Samuti plaanitakse finantsinspektsiooni eestvedamisel harida nii õpilasi kui ka täiskasvanuid netikülgedel Minuraha.ee ja Koolielu.ee ning üle-eestilisel "Minu raha nädalal".

Henno märkis, et ainuüksi õppekavaga ei saa lahendada finantskirjaoskusega seotud küsimusi. "Seda on võimalik saavutada vaid pere, kooli ja finantsasutuste koostöös," ütles ta.

Rahandusministeeriumi eestvedamisel on täiskasvanutele plaanis lepingutes kasutatavate mõistete ühtlustamine ja koolitused finantssektori töötajatele.

Riigikantselei tellitud ja Saar Polli korraldatud uuringu tulemuste põhjal hindas jaanuaris pool Eesti 18–80-aastasest elanikkonnast oma teadmisi finantsteenustega hakkamasaamisel ning rahaasjus mõistlike ja arukate otsuste langetamisel piisavaks.

Allikas: BNS

Seotud uudised

Pärimuskultuuri giidikool Eesti Rahva Muuseumis

25. November 2013

Kool muuseumis ja muuseum koolis. Kuivõrd see sõnamäng muuseumite ja koolide igapäevaelus järjepidevat ja tähenduslikku rolli mängib? Kultuuripärandi aasta andis vastusevõimaluse 21 koolile, 25 õpilasele ning pea 25…

Õpetajad arendasid finantskirjaoskust

11. December 2013

Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskus korraldas 27. novembril traditsioonilise seminari õpetajatele. Seekord oli peamine teema milleeniuminoored, nende suhestumine elu ja finantsmaailmaga, noorte karjäärivõimalused digiajastul ja loovuse tähtsus riigi edukas…

Riik suunab ettevõtlusõppe arendamisse 6 miljonit euro

13. October 2015

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas toetuse andmise tingimused ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks kõigil haridustasemetel. Riik suunab 6 miljonit eurot ettevõtlusõppe tõhustamisse nii üld-, kutse- kui kõrgkoolides,…